Hoe zorg je voor tijdige ontvangst BSN voor seizoenarbeiders?

Hoe zorg je voor tijdige ontvangst BSN voor seizoenarbeiders?
1 juli 2021 Diana Eleveld

Laatste update: 26 juli 2021, 15:26

Buitenlandse werknemers moeten, willen zij in Nederland kunnen werken en wil een werkgever kunnen verlonen, een BSN hebben. Verblijft een werknemer niet langer dan 4 maanden in Nederland, dan moet het BSN door de buitenlandse werknemer in persoon aangevraagd worden bij één van de 19 RNI-loketten. Het is belangrijk om tijdig de aanvraag voor een BSN in gang te zetten. Vanwege de coronasituatie zijn de RNI-loketten soms minder bezet en de ervaring leert dat de capaciteit bij de RNI-kantoren in drukke tijden en vakanties beperkt is. Daardoor kunnen er lange wachttijden ontstaan. Wacht niet af, plan afspraken in en zorg dat buitenlandse werknemers zo snel mogelijk over een BSN beschikken!

De Werkgeverslijn adviseert het volgende:

 • Plan ruim van tevoren de afspraken in bij een RNI-loket. Dit kan digitaal of telefonisch.
 • Is het niet mogelijk bij het dichtstbijzijnde RNI-loket, probeer dan een afspraak te maken bij een nabij gelegen RNI-loket.
 • Kun je niet tijdig terecht? Wellicht kan de Werkgeverslijn jou helpen om direct in contact te komen met een contactpersoon bij een RNI-loket. Dit gaat als volgt:
  • Stuur een e-mail aan de Werkgeverslijn info@werkgeverslijn.nl met daarin het verzoek om de contactgegevens door te geven van het door jou gewenste RNI-kantoor.
  • Je ontvangt van de Werkgeverslijn een naam en telefoonnummer van het desbetreffende RNI-loket.

Tips om rekening mee te houden

 • Elke werknemer die nog een BSN nodig heeft, moet in eigen persoon bij een RNI-loket zich identificeren en zich laten inschrijven in het RNI-register. Let op: dit staat los van de identificatieplicht die jij zelf als werkgever hebt.
 • Er wordt verwacht dat de werknemer Nederlands, Engels of Duits spreekt. Spreekt hij geen van deze talen dan is een begeleider/tolk noodzakelijk. Ook kan aan de begeleider/tolk gevraagd worden of hij/zij zich kan identificeren.
 • Laat werknemers het formulier Verzoek tot inschrijving en het toestemmingsformulier al vooraf (liefst digitaal) invullen en uitgeprint meenemen. Dit versnelt de doorlooptijd aan het loket aanzienlijk. Beide formulieren zijn in 7 talen beschikbaar. Het toestemmingsformulier is nieuw en noodzakelijk voor het registeren van aanvullende contactgegevens.
 • Zorg ervoor dat alle werknemers een geldig reisdocument (ID-kaart of paspoort) bij zich hebben. Bij het inschrijven in de RNI worden mensen zorgvuldig geïdentificeerd om fraude te voorkomen. Inschrijving is niet mogelijk met een rijbewijs of een verblijfsvergunning. Het reisdocument moet in goede staat zijn en de foto moet goed gelijkend zijn. Een ID kaart die in tweeën is gebroken, wordt niet geaccepteerd.
 • Het inschrijven zelf duurt zo’n 10-15 minuten per persoon. De ingeschrevene krijgt direct een brief mee met daarin het BSN.
 • Geef tijdig door als een gemaakte afspraak niet doorgaat of als de groep kleiner/groter is dan afgesproken. Als jij de afspraak afzegt geeft dit ruimte voor een collega-werkgever.

Let op er moet altijd sprake zijn van minimaal 1,5 meter afstand tussen personen. Raadpleeg uw RNI-kantoor vooraf welke specifieke regels er gelden voor inschrijving van meerdere personen.

Regeling piekarbeid

Maak jij gebruik van de regeling piekarbeid? Meld piekarbeiders uiterlijk de 5werkdag aan bij BPL Pensioen. Indien piekarbeiders niet binnen 5 werkdagen een BSN-nummer kunnen krijgen, dan kun je coulance krijgen van BPL Pensioen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Je dient een schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld een e-mail) te hebben van het betreffende RNI-loket, waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om binnen vijf dagen een BSN te ontvangen.
 • Je stuurt een mail aan BPL Pensioen via E werkgever@bplpensioen.nlmet het verzoek om coulance én voorzien van het schriftelijke bewijs.
 • BPL Pensioen beslist over coulance. Je krijgt hiervan bericht.

Al eerder in Nederland geweest?

Als werknemers al eerder Nederland geweest zijn om te werken dan staan ze wellicht al ingeschreven in de RNI en hebben ze al een BSN. Een BSN blijft levenslang geldig. Als een werknemer zijn BSN niet meer weet dan is inschrijving niet opnieuw nodig, maar kan gevraagd worden om – tegen betaling – een uittreksel. De werknemer kan hiervoor contact opnemen met één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor niet-ingezetenen.

0 Reacties

Laat een reactie achter