Hoe voorkom ik een stuwmeer aan vakantiedagen?

Hoe voorkom ik een stuwmeer aan vakantiedagen?
21 juni 2017 Diana Eleveld

Voor u als werkgever is het heel vervelend als een werknemer niet alle verlofdagen opmaakt. Voor u het weet, zit u met een stuwmeer aan verlofdagen te kijken. Hoe voorkomt u dat en hoe laat u zo’n stuwmeer leeglopen?

Als werkgever kunt u uw werknemers stimuleren om vakantie op te nemen door het onderwerp vakantie en de verjaringstermijn van vakantiedagen regelmatig ter sprake te brengen, zoals tijdens werkoverleg of  functioneringsgesprekken. Vertel aan werknemers wat het belang is van het opnemen van vakantie en wijs ze op de verjaringstermijn. In overleg is er vaak heel veel mogelijk. Spreek bijvoorbeeld met uw personeel af dat ze in het eerste kwartaal van een nieuw kalenderjaar hun voorkeur voor het opnemen van vakantie doorgeven. Op die manier stimuleert u de opname van dagen, maar kunt u ook aan de slag met uw werkplanning voor de vakantieperiode. Het is ook mogelijk om in uw bedrijfsreglement afspraken op te nemen over het opnemen van vakantiedagen en het meenemen van vakantiedagen naar een nieuw kalenderjaar.

Als uw werknemer een verlofstuwmeer heeft kunt in gesprek gaan om afspraken te maken over het (gespreid) opnemen van vakantiedagen. Eventueel kunt u ook afspraken maken om bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen. Let op: niet opgenomen wettelijke vakantiedagen mogen alleen bij het einde van het dienstverband worden uitbetaald.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088-888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter