Hoe beloon ik een piekarbeider?

Hoe beloon ik een piekarbeider?
29 maart 2017 Mirthe Post

In zowel de cao Open Teelten (artikel 10) als de cao Glastuinbouw (artikel 11) is opgenomen dat piekarbeiders worden beloond volgens het voor hen geldende wettelijke minimum(jeugd)loon. Daarnaast worden de opgebouwde vakantiedagen en vakantietoeslag gecompenseerd met een toeslag van 20% over het rechtens geldende loon. Ook dienen piekarbeiders een compensatie van 0,7% van het geldende loon te ontvangen voor het gemis aan nabestaandenpensioen. Piekarbeiders ontvangen dus over alle gewerkte uren een toeslag van 20% en een toeslag van 0,7%.

Voor piekarbeiders in de cao Open Teelten geldt verder dat zij over uren boven de 48 uur per week toeslagen ontvangen conform artikel 11 lid 8.

Tip: U dient een piekarbeider binnen vijf werkdagen aan te melden bij het BPL, anders is er geen sprake van piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor sectorfondsen (BPL en Colland).  Het aanmelden van de piekarbeider bij BPL gebeurt aan de hand van het  Burgerservicenummer (BSN). Heeft de piekarbeider nog geen BSN? Dan dient hij deze tijdig aan te vragen.

Meer informatie over de regeling piekarbeid vindt u in onze veelgestelde vragen op onze website. Ook kunt u hier onze voorbeeld arbeidsovereenkomst piekarbeid downloaden.

0 Reacties

Laat een reactie achter