‘Het gaat ons om goed werkgeverschap’

‘Het gaat ons om goed werkgeverschap’
19 juli 2018 Maartje Jager

Vorig jaar zijn 93 werknemers in de agrarische sector slachtoffer geworden van een ernstig arbeidsongeval. Ook overtraden bedrijven regelmatig de regels over arbeidstijden, het minimumloon en het vakantiegeld. Dat blijkt uit de balans die de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de agrarische sector in 2017 heeft opgemaakt. “We hebben kennisgenomen van de bevindingen en betreuren de resultaten. We moedigen het werk van de Inspectie aan en werken daarom op dit moment nadrukkelijk met de Inspectie samen. Het gaat ons goed werkgeverschap”, aldus LTO Bestuurder Wim van den Boomen.

In 2017 zijn zo’n 200 bedrijven bezocht door een van de inspecteurs om te onderzoeken of de Arbo-regels worden nageleefd. De Inspectie SZW kiest die bedrijven uit waar men inschat dat de hoogste risico’s zijn en waar het meeste effect bereikt kan worden. Dat verklaart voor een deel de uitkomsten van het onderzoek. “Er moet echter voor gewaakt worden dat dit percentage overtredingen van een risicogroep, wordt omgeslagen naar de gehele sector. Dit doet geen recht aan wat er in de sector aan goed werkgeverschap wordt gedaan”, zegt Van den Boomen. LTO Nederland heeft dit eerder bij de Inspectie SZW aangekaart.

De Inspectie SZW heeft in het bijzonder gekeken naar loonwerkbedrijven, paddenstoelenteelt en pluimveebedrijven. Alleen al bij de loonwerkbedrijven constateerde de inspecteurs 336 overtredingen. Die gingen vooral over de machineveiligheid. “Als LTO Nederland en gelieerde organisaties, waaronder LTO Glaskracht Nederland, zetten wij ons al geruime tijd in op goed werkgeverschap in de sector. Als voorbeeld noemen wij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw waar werkgevers terecht kunnen met al hun vragen”, zegt Van den Boomen. De Werkgeverslijn informeert bedrijven proactief over wet- en regelgeving en afspraken in de Cao’s. “Daarnaast zijn wij samen met een groot aantal agrarische- en groene partijen, Stigas en de Inspectie gestart met het project Zero Accidents. Wij willen het aantal dodelijke ongevallen terug te brengen. En sowieso investeren we met Stigas in de preventie in de sector.”

LTO Nederland gaat ervan uit dat niet alle door de Inspectie geconstateerde overtredingen willens en wetens zijn gemaakt en werkgevers in die gevallen bereid zullen zijn de fout te corrigeren. “Het zou goed zijn als de Inspectie SZW daar in de volgende berichtgeving ook iets over kan zeggen”, merkt Van den Boomen op. LTO Nederland werkt overigens mee aan het ontwikkelen van een procedure om op te treden richting leden die wel willens en wetens de regels overtreden. “Wij zien de activiteiten van de Inspectie complementair aan onze activiteiten. Wij bereiken de goedwillende bedrijven en de inspectie pakt de bedrijven aan die de regels overtreden.”

Daar waar mogelijk werkt LTO Nederland in samenwerking met de overheid aan het oplossen van problemen. “Onze ervaringen zijn goed. Bijvoorbeeld in de glastuinbouw waar de ondernemers samen met de Inspectie een probleem met het werken met Deense Karren hebben opgelost.”

Lees verder jaarverslag ISZW 2017

0 Reacties

Laat een reactie achter