Herdruk cao-boekje Open Teelten

Herdruk cao-boekje Open Teelten
22 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 21 december 2016, 13:58

De afgelopen week zijn de nieuwe cao-boekjes Open Teelten verspreid. Helaas is geconstateerd dat in deze gedrukte versie een aantal drukfoutjes zijn blijven staan. Deze foutjes zijn:

  • onjuist trefwoorden register
  • onjuiste ingangsdatum loontabel – vermeld is lonen per 1-7-2017 – moet zijn 1-1-2017 (in artikel 18 lid 8 zijn juiste ingangsdata loonsverhogingen vermeld)
  • onjuiste voetnoot (vanaf bijlage III)

Nieuwe cao boekjes
Er is door cao-partijen besloten om de cao boekjes opnieuw te laten drukken. Op de omslag van deze nieuwe boekjes zal vermeld worden dat het een herziene versie betreft. Het proces voor de nieuwe cao boekjes is intussen opgestart. Streven is dat de cao boekjes volgende week door de drukker worden gedrukt.

0 Reacties

Laat een reactie achter