Heeft mijn werknemer per 1 januari recht op een trede volgens de cao Glastuinbouw?

Heeft mijn werknemer per 1 januari recht op een trede volgens de cao Glastuinbouw?
30 januari 2018 Mirthe Post

Volgens de cao Glastuinbouw (artikel 34 lid 3a) krijgt een werknemer van 21 jaar en ouder in de functiegroep A tot en met H per 1 januari een trede toegekend. Voorwaarden zijn dat het dienstverband in een trede van de functiegroep ten minste 900 uur heeft geduurd en de hoogste trede in de betreffende functiegroep nog niet is bereikt. Heeft het dienstverband minder dan 900 uur geduurd en de hoogste trede is nog niet bereikt, dan wordt aan de werknemer in ieder geval telkens na twee jaar per 1 januari een trede toegekend.

Uitzonderingen

In de cao Glastuinbouw is opgenomen dat de werkgever onder voorwaarden geen trede hoeft toe te kennen bij arbeidsongeschiktheid, onbetaald verlof en disfunctioneren. Conform artikel 34 lid 3d hoeft een werkgever geen trede toe te kennen aan de werknemer die in het voorafgaande kalenderjaar langer dan zes maanden aaneengesloten niet heeft gewerkt, vanwege arbeidsongeschiktheid of onbetaald verlof.
Aan de werknemer die onvoldoende functioneert kan conform artikel 34 lid 3e een trede worden onthouden. Voorwaarden hierbij zijn:

  • De werkgever hanteert een goedwerkend systeem van functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken.
  • De werknemer is in het voorafgaande kalenderjaar ten minste twee keer schriftelijk gewezen op zijn onvoldoende functioneren zonder dat er verbetering is in zijn functioneren.
  • De werkgever bevestigt schriftelijk het niet toekennen van de trede aan de werknemer.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088-888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl

0 Reacties

Laat een reactie achter