Hebben werknemers in de Dierhouderij recht op een extra uitkering?

Hebben werknemers in de Dierhouderij recht op een extra uitkering?
27 september 2017 Maartje Jager

Ja, in de cao Productiegerichte Dierhouderij is geregeld dat werknemers op 1 oktober 2017 een eenmalige bruto-uitkering krijgen van 1% over het bruto-jaarloon. De eenmalige uitkering wordt berekend over het in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 verdiende bruto-jaarloon. Alle arbeidstijd gerelateerde bruto-loonbestanddelen en de vaste toeslagen en vaste uitkeringen moeten hierin worden meegerekend. Storings- en bereikbaarheidsvergoeding valt hier ook onder, dit hoort bij het bruto jaarloon. Reiskostenvergoeding hoeft niet worden meegeteld, dit betreft namelijk een onkostenvergoeding.

Bent u werkgever in de Productiegerichte Dierhouderij en heeft u deze uitkering nog niet aan uw werknemers uitgekeerd? Doe dit dan alsnog! Alle werknemers in de Productiegerichte Dierhouderij hebben hier recht op, op grond van de algemeen verbindend verklaarde cao.

Op basis van de inlenersbeloning geldt dat deze eenmalige uitkering ook moet worden betaald aan uitzendkrachten en payroll-werknemers die bij een inlener in de Productiegerichte Dierhouderij werkzaam zijn.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter