Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’; praktische tips en adviezen

Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’; praktische tips en adviezen
23 augustus 2020 Diana Eleveld

Laatste update: 8 oktober 2020, 14:12

Diverse sectoren hebben de komende weken te maken met een arbeidspiek. Zo bereiden de hardfruittelers de oogst voor en zijn bollentelers druk met het verwerken van de bollen. Hierdoor zullen veel nieuwe werknemers op de bedrijven nodig zijn, waaronder in veel gevallen ook internationale werknemers. Meestal maakt de laatstgenoemde groep werknemers gebruik van de huisvesting die door of via de werkgever wordt aangeboden.

Nieuwe mensen op het bedrijf brengt extra corona risico’s met zich mee. De gevoeligste / gevaarlijkste periode zit in de eerste 10 dagen na de wisseling. Mensen kunnen besmet zijn met het virus als ze aankomen maar nog in de incubatietijd zitten. In de incubatietijd kan het zijn dat het virus bij een test (nog) niet aangetoond kan worden en er nog geen ziektesymptomen zijn. Met andere woorden: Iemand kan besmet zijn, het kan er bij een test niet uitkomen en hij kan geen klachten hebben. De eerste periode bij nieuwe mensen op het bedrijf vraagt nóg meer aandacht dan de periode er na. Maar ook na 10 dagen blijft volle aandacht nodig.

LTO heeft in afstemming met Glastuinbouw Nederland en de Nederlandse Fruittelersorganisatie aan het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) gevraagd of het mogelijk is om een vaste groep werknemers na 10 dagen te zien als gemeenschappelijke huishouding. Wij menen daar argumenten voor te hebben maar het Ministerie gaat daar niet in mee. Dat betekent dat mensen ook als ze meer dan 10 dagen als groep werken, wonen en reizen zich aan het protocol en de andere corona regels moeten blijven houden. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om in de eerste 10 dagen éxtra alert te zijn. Als er een corona uitbraak op het bedrijf plaatsvindt kan het bedrijf in grote problemen komen en wellicht zelfs stilgelegd worden waardoor de oogst in gevaar kan komen. Volg  daarom de stappen uit de handreiking. De handreiking legt uit welke regels op welk moment van toepassing zijn en geeft concrete adviezen ter voorkoming van een corona-uitbraak op uw bedrijf.

Update 8-10-2020: vandaag is er een geactualiseerde handreiking gepubliceerd. Klik hier.

0 Reacties

Laat een reactie achter