Handleiding beschikbaar voor sneller aanvragen BSN

Handleiding beschikbaar voor sneller aanvragen BSN
25 april 2018 Mirthe Post

Werkgevers die aanlopen tegen lange wachttijden bij het aanvragen van een burgerservicenummer (BSN) voor hun buitenlandse werknemers kunnen vanaf nu gebruik maken van de handleiding ‘Inschrijven van buitenlandse werknemers in de RNI’. Deze handleiding is gemaakt op basis van nieuwe afspraken tussen LTO Nederland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de RNI-loketten.

De afgelopen tijd kreeg de Werkgeverslijn veel vragen over de wachttijden in drukke periodes bij de RNI-loketten voor de aanvraag van een BSN. Met name voor werkgevers met piekarbeiders zijn deze wachttijden problematisch omdat een piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag gemeld moet worden bij BPL Pensioen. Indien een piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aangemeld wordt bij BPL, dan wordt er niet voldaan aan de voorwaarden van de cao-regeling piekarbeid en kan er geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor betaling premie van het pensioenfonds BPL en het Colland sectorfonds.

Handleiding

In het overleg tussen genoemde partijen is gesproken over mogelijke oplossingen voor de lange wachttijden. Deze oplossingen zijn uitgewerkt in een beknopte handleiding voor werkgevers. Deze handleiding, ‘Inschrijven van buitenlandse werknemers in de RNI’, is nu beschikbaar.

0 Reacties

Laat een reactie achter