Gunstige ketenbepaling alleen geldig voor leden in Open Teelten

Gunstige ketenbepaling alleen geldig voor leden in Open Teelten
1 augustus 2017 Mirthe Post

Alleen de leden van de aangesloten werkgeversorganisaties bij de cao Open Teelten mogen de uitzonderingen op de wettelijke ketenbepaling nog toepassen per 1 augustus 2017. De keten van contracten voor werknemers in een seizoensmatige functie kan worden onderbroken door een periode van tenminste drie maanden tussen de tijdelijke contracten. Door het aflopen van de algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao Open Teelten kunnen enkel nog de leden van de werkgeversorganisaties gebruik maken van de gunstige voorwaarden.

Het voorlopig laatste cao-overleg Open Teelten van 26 juni jl. heeft niet geresulteerd in nieuwe cao-afspraken. Doordat de cao niet is opgezegd door cao partijen blijft deze  voor leden van de aangesloten werkgeversorganisaties (LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, Anthos en KAVB) nog maximaal één jaar geldig.

De Wet Werk en Zekerheid  bepaalt dat een werkgever maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk contract mag aanbieden, binnen een maximale periode van 24 maanden. Daarna is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd, tenzij de keten van contracten met een tussenpoos van tenminste zes maanden wordt doorbroken. Na zes maanden plus één dag kan weer een tijdelijk contract ingaan zonder dat er een vast contract is ontstaan.

De uitzondering op de ketenbepaling regelt dat leden de keten van contracten voor medewerkers kunnen onderbreken met een periode van tenminste drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden. De uitzondering geldt voor seizoensmatig gebonden werkzaamheden, waarbij de arbeidsovereenkomst ten hoogste negen maanden duurt. Het is hierbij noodzakelijk dat in de arbeidsovereenkomst specifiek wordt aangegeven dat het een seizoenmatige functie betreft waarop de uitzondering op de ketenbepaling WWZ van toepassing is.

Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst van 9 maanden of langer, maar korter dan een jaar, dan kan er gebruik worden gemaakt van een andere uitzondering, waarbij maximaal drie tijdelijke contracten kunnen worden overeengekomen in een periode van 36 maanden (in plaats van de wettelijke periode van maximaal 24 maanden).

Kijk voor meer informatie over de uitzonderingen op de ketenbepaling bij de veelgestelde vragen & antwoorden (onder: Uitzonderingen ketenbepaling).

Voor leden van de aangesloten werkgeversorganisaties blijft ook de rest van de cao Open Teelten gelden, waaronder de gunstige regelingen piekarbeid en seizoenarbeid.

0 Reacties

Laat een reactie achter