Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers

Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers
6 mei 2019 Mirthe Post

Werknemers van 45 jaar en ouder kunnen gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur, het zogenoemde Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de regeling is wel dat de werknemer gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is.

Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in de kennis, het toekomstbeeld van het huidige werk en de toekomstige loopbaanmogelijkheden van de werknemer. Hierbij gaat het erom dat de werknemer actief gaat nadenken over hoe deze werkend zijn pensioenleeftijd kan bereiken. Door zelf de regie te nemen over zijn loopbaan kan de werknemer uitval door ziekte of werkloosheid voorkomen.

Wanneer kan deze regeling interessant zijn voor uw werknemers?
Heeft uw werknemer nu een fysiek zware functie en vraagt u zich af of de werknemer dit kan volhouden tot aan zijn pensioenleeftijd? Er kan dan gekeken worden naar ontwikkelmogelijkheden richting andere, minder fysiek zware, functies binnen het bedrijf. Of verwacht u over enkele jaren uw bedrijf te gaan beëindigen en wilt u uw werknemers voorbereiden op de overstap naar een andere werkgever, mogelijk in een andere functie? Ook dan kan deze regeling interessant zijn. Bij het Ontwikkeladvies wordt ook gekeken naar wat een werknemer zelf wil en kan.

Voor leidinggevenden is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training Ontwikkeladvies. De leidinggevende leert bij deze training hoe hij zelf ontwikkeladvies kan geven aan werknemers. Hiervoor is een deel van het budget apart gehouden. Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling en vervalt per 1 juli 2020, daarna is het niet meer mogelijk hier gebruik van te maken. Hebben leidinggevenden binnen uw organisatie deze training Ontwikkeladvies gevolgd dan zullen zij zelf, ook na 1 juli 2020, uw werknemers dit ontwikkeladvies kunnen geven. Hiermee wordt de kans vergroot dat uw werknemers met plezier werkend hun pensioenleeftijd gaan halen.

In totaal is voor het ontwikkeladviestraject 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is van toepassing op de subsidieregeling. Wilt u uw werknemers nog gebruik laten maken van de regeling of gebruik maken van de regeling voor leidinggevenden, dan adviseren wij u snel actie te ondernemen. Als het huidige aantal aanvragen op dezelfde wijze doorgaat, dan is de verwachting dat het subsidieplafond vóór 2020 bereikt zal zijn. Meer informatie over de regeling voor 45-plussers kunt u vinden op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/over

Het advies is gratis voor de deelnemers, de loopbaanadviseur regelt de subsidieaanvraag. De uiterste datum voor het kunnen indienen van een subsidieaanvraag is verlengd tot 10 januari 2020.

0 Reacties

Laat een reactie achter