Goed werkgeverschap ondersteunen door Werkgeverslijn

Goed werkgeverschap ondersteunen door Werkgeverslijn
14 mei 2019 Diana Eleveld
De specialisten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw helpen ondernemers met werkgeversvragen. Tegelijkertijd vormt de Werkgeverslijn een ‘thermometer in de praktijk’ voor de belangenbehartigers van LTO. Als een projectmatige aanpak nodig is om goed werkgeverschap te ondersteunen, gaan de projectleiders van Projecten LTO Noord ermee aan de slag.

De Werkgeverslijn land-  en  tuinbouw  is hét  aanspreekpunt  voor  werkgevers   in  de land- en tuinbouw als het gaat om toepassing van cao’s, arbeidsrecht en sociale  zekerheid, beloning, arbeidskosten, werken  met zzp’ers, uitzendkrachten en seizoenskrachten. Werkgevers uit alle agrarische sectoren kunnen zonder  kosten  hun  licht opsteken bij de Werkgeverslijn. ‘Daar maken  ondernemers volop gebruik van. Jaarlijks krijgen we duizenden vragen’,  zegt Diana Eleveld van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Er zijn ook werkgevers  die de Werkgeverslijn  nog  niet  kennen. ‘Dat is  jammer’,  zegt Jules  Sanders,  beleidsadviseur  Economisch en Sociaal Beleid bij LTO Noord. ‘Door de korte lijnen met LTO en Projecten LTO Noord is de Werkgeverslijn een  effectief instrument. Niet alleen om werkgevers te informeren, maar ook om verbeteringen op het gebied van arbeid en werkgeverschap in gang te zetten.’

Een voorbeeld van de samenwerking is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen dat door Projecten  LTO Noord is ontwikkeld. ‘De Werkgeverslijn krijgt veel vragen van werkgevers over huisvesting van buitenlandse werknemers. Onder  meer  over  kosten  die  ze daarvoor in rekening mogen brengen’, vertelt Peter Baltus, projectleider bij Projecten  LTO Noord.

‘Gemeenten hanteren verschillend beleid rond het huisvesten van seizoenswerkers door agrarische ondernemers. Samen met onder meer  de  vakbonden  concludeerden  we  dat een keurmerk zowel voor werknemers, werkgevers  als  overheden kan  helpen om  goede huisvesting van werknemers te realiseren.’

ONDERSCHEIDEN

Baltus verwacht dat veel ondernemers die seizoenswerkers huisvesten, zich  de  komende maanden zullen  laten  certificeren om het Agrarisch  Keurmerk  Flexwonen te  behalen. ‘Bij de huidige krapte  op de arbeidsmarkt is het  voor  werkgevers  des  te  belangrijker om zich  te  onderscheiden met  goed  werkgever- schap.’   Bovendien   is  het   mogelijk   om  na behalen van het keurmerk huisvestingskosten in te houden via de loonstrook.

Omdat   er   voortdurend  ontwikkelingen zijn op het gebied van arbeid en goed werkgeverschap, is het bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw altijd bedrijvig.  Eleveld: ‘We proberen werkgevers op allerlei manieren te helpen. Naast advies per telefoon en mail organiseren we kennisbijeenkomsten en  geven  we webinars.  Dat zijn online  voorlichtingsbijeenkomsten   over   specifieke   onderwerpen.  Verder bieden  we ondernemers diverse tools aan. Bijvoorbeeld  een modelarbeidsovereenkomst.’

Tekst en foto stonden eerder in Nieuwe Oogst van zaterdag 4 mei 2019 en zijn gemaakt door Berrie Klein Swormink.

0 Reacties

Laat een reactie achter