Goed nieuws: subsidie voor praktijkleren (BBL) tot 2023 beschikbaar!

Goed nieuws: subsidie voor praktijkleren (BBL) tot 2023 beschikbaar!
14 december 2018 Mirthe Post

De subsidieregeling praktijkleren is verlengd tot 2023. Deze regeling is een tegemoetkoming voor het loon en de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Het maximale bedrag per volledig gerealiseerde praktijk- of werkleerplek bedraagt € 2700,-. In onze sector wordt deze regeling veel gebruikt voor BBL-leerlingen uit het MBO. De regeling mag echter ook worden toegepast voor leerlingen uit het bijzonder onderwijs zoals VSO en PRO en de entree opleidingen van het VMBO. De verlenging van de subsidieregeling praktijkleren is op 5 december j.l. gepubliceerd in de Staatscourant.

De minister zal jaarlijks de hoogte van de subsidieplafonds voor de subsidies bekend maken in de Staatscourant. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023. Dit betekent dat voor het schooljaar 2021/2022 voor de laatste keer subsidie kan worden aangevraagd op grond van deze regeling. De subsidie kan voor de laatste maal uiterlijk op 16 september 2022 om 17:00 uur worden aangevraagd.

Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren. Hier kunt u ook lezen of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling praktijkleren.

0 Reacties

Laat een reactie achter