Gezond en met plezier werken tot de AOW-leeftijd in de dierhouderij

Gezond en met plezier werken tot de AOW-leeftijd in de dierhouderij
25 juni 2018 Diana Eleveld

Vanaf 1 juli 2018 kunnen werknemers in de sector dierhouderij van 62 jaar en ouder, gebruik maken van de seniorenregeling. Een werknemer die gebruik maakt van de regeling gaat 20% (een dag per week) minder werken en behoud van 90% van het bruto loon en 90% pensioenopbouw. De werkgever ontvangt als tegemoetkoming voor de kosten een vergoeding per seniorendag.

Sociale partners in de sector dierhouderij (CNV Vakmensen, COBK, FNV Agrarisch Groen, LTO Nederland en POV) vinden het belangrijk dat werknemers in de dierhouderij met plezier aan het werk blijven. Naar mate werknemers ouder worden, kan het werk zwaarder worden. Het schoonmaken van een stal is meestal een stuk makkelijker als je nog jong en vitaal bent, dan wanneer je al wat ouder bent. Het vooruitzicht dat het ‘nog best wel lang kan duren’ totdat een werknemer aanspraak maakt op zijn AOW, kan het werkplezier van de werknemer negatief beïnvloeden. Het is daarom prettig dat werkgever en werknemer nu afspraken met elkaar kunnen maken over de omvang van het arbeidscontract.

Voordelen voor werkgever en werknemer
Wanneer een werknemer gebruik maakt van de seniorenregeling krijgt deze meer vrije tijd voor hobby’s, familie of gewoon om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid. Zo blijven werknemers met plezier werken tot de AOW-leeftijd. En werkgevers creëren door het in dienst houden van oudere werknemers ruimte voor kennisoverdracht van ervaren, gemotiveerde en enthousiaste werknemers naar de volgende generatie. Daardoor gaat er geen waardevolle kennis en ervaring verloren.

Meer informatie en aanvragen
De vergoeding voor de seniorendag wordt beschikbaar gesteld vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Aanmelden voor de senioren regeling kan (vanaf 2 juli 2018) via de website van het fonds  www.collandarbeidsmarkt.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de aanmeldprocedure. Op de website staan ook een aantal rekenvoorbeelden die de financiële gevolgen van deelname aan de seniorenregeling laten zien.

0 Reacties

Laat een reactie achter