Bel: 088 888 66 88

Gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies

Gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies
1 december 2015 Klaas Eenkhoorn

Gelukkig heeft minister Asscher het verbod op inhoudingen en vergoedingen, dat op 1 januari 2016 in zou gaan, uitgesteld tot 1 juli 2016. Het verbod op het doen van inhoudingen maakt deel uit van het tweede gedeelte van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Dit deel van de wet zorgt er onder andere voor dat het minimumloon niet vatbaar is voor inhouding of verrekening door de werkgever. Dit betreft bijvoorbeeld premies voor zorgverzekering en kosten van huisvesting. Inhoudingen die veel plaatsvinden op het loon van arbeidsmigranten in dienst van ondernemers in de land- en tuinbouw. Deze zijn transparant op de loonstrook aangegeven en administratief eenvoudig uitvoerbaar voor alle betrokken partijen.

LTO Nederland heeft er bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer eerder dit jaar op gewezen dat de wet op deze onderdelen voor werkgever en werknemer ongunstig zal uitpakken.

Doel van de wet is ten onrechte en te hoge inhoudingen door de werkgever tegen te gaan. Een praktijk waar LTO Nederland afstand van neemt. De keerzijde van het verbod op inhoudingen van premies ziektekostenverzekering en huisvesting voor werkgevers is echter dat dit in de praktijk van alle dag een incasso- en debiteurenrisico met zich meebrengt. Dat risico neemt toe met de omvang van het medewerkersbestand van tijdelijke arbeidsmigranten.

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet is LTO door de Minister van Volksgezondheid aangesproken dat zij bij haar leden bevordert dat hun buitenlandse werknemers een zorgverzekering afsluiten. Met LTO Seizoenarbeid wordt dit vormgegeven door werkgevers te informeren over het belang hiervan. Ook zijn collectieve contracten met een aantal zorgverzekeraars afgesloten, toegespitst op seizoenwerk en collectieve kortingen. De verzekering kan via de werkgever lopen en daarmee ook de premiebetaling. Let wel, de werknemer gaat over de keuze van eigen verzekering. De werknemer is (volgens de wet) niet verplicht gebruik te maken van arrangementen aangeboden via de werkgever, ook niet voor huisvesting.

Als inhoudingen en verrekeningen niet meer zijn toegestaan waardoor de betrokkenheid van de werkgever minder zal zijn, is er het risico dat minder buitenlandse werknemers zich verzekeren. Uit onwetendheid of bewuste calculatie. Ook het tijdig aan- en afmelden zal minder zorgvuldig verlopen. De kans neemt toe dat meer tijdelijke arbeidsmigranten onverzekerd blijven zijn en verstoken blijven van medische zorg als dat nodig is.
LTO Nederland is met andere ondernemingsorganisaties van mening dat uitzonderingen op de WAS mogelijk moeten worden gemaakt via een Algemene Maatregel van Bestuur. De wet biedt die mogelijkheid en minister Asscher heeft al eerder toegezegd dat hij de voor- en nadelen van de wet op dit onderdeel op rij zou zetten en een nadere afweging zal maken in debat met de Tweede Kamer. Die notitie is er nog steeds niet terwijl de tijd begint te dringen. Ook een recent aangenomen motie in de Tweede Kamer wijst in die richting.

Op 30 november jl. heeft minister Asscher een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft hij onder andere aan het verbod op inhoudingen en verrekeningen in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) uit te stellen tot 1 juli 2016. Lees hier het persbericht dat LTO Nederland hierover heeft uitgegeven. LTO Nederland is blij met het uitstel en blijft lobbyen voor afstel.

Kijk hier voor meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Gerard van der Grind
Sociaal Economisch Beleid – LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter