Genoeg flex in de cao?!

Genoeg flex in de cao?!
29 mei 2019 Diana Eleveld

Personeel flexibel kunnen inzetten is belangrijk in de agrarische sector. De hoeveelheid werk verschilt per seizoen, per week of soms zelfs per regenbui. Om te kunnen anticiperen op die pieken en dalen wil je flexibel kunnen omgaan met personeel. Vaak denken boeren en tuinders dat flexibele arbeid alleen mogelijk is met tussenkomst van een uitzendbureau of payrollonderneming. Dat is niet zo, de huidige cao’s Open Teelten, Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij kennen veel regelingen die inspelen op de flexibele behoefte van de ondernemer. Een uitkomst! Want daarmee kan een ondernemer mensen in eigen dienst nemen en toch anticiperen op drukke of rustige tijden.

Jaarurenmodel

De cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij kennen bijvoorbeeld het jaarurenmodel. Een contract waarmee de ondernemer in overleg met zijn werknemer per periode de uren kan plussen en minnen. Vooraf spreek je een gemiddelde werkweek van bijvoorbeeld 38 uur af. In drukke tijden kan het zijn dat de werknemer 44 uur per week werkt, in rustige tijden is de werknemer meer vrij. De betaling is het hele jaar door gelijk. Er zitten meer mogelijkheden in dit model dan ondernemers vaak denken. Het jaarurenmodel biedt in de Open Teelten mogelijkheden om snel in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden zoals onwerkbaar weer of gebrek aan werk.

Een andere regeling is de regeling piekarbeid waarmee je voor 8 weken lang extra mensen in dienst neemt. Een welkome aanvulling tijdens de oogstwerkzaamheden. Voordeel is dat je geen premies voor BPL pensioen en Colland arbeidsmarkt hoeft te betalen voor piekarbeiders. Piekarbeiders vallen ook niet onder de private aanvulling op de WW (PAWW). Voor eenvoudige oogstwerkzaamheden in de Open Teelten is er ook de regeling seizoensarbeid. Werknemers komen dan 6 maanden in dienst op basis van het wettelijk minimumloon. Met uitzondering van de compensatie voor de vakantietoeslag gelden er voor de seizoenarbeider tot 48 uur per week geen toeslagen.

Welke mogelijkheden biedt jouw cao?

Bovenstaande illustreert dat je voor flex niet per se bent aangewezen op een uitzendbureau, in tegenstelling zelfs! En door gebruik te maken van deze mogelijkheden, neem je werknemers in eigen dienst. Je bindt ze aan je en kunt misschien later nog eens een beroep op ze doen. Zoek goed uit welke mogelijkheden jouw cao biedt op het gebied van flexibel werkgeverschap. En kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn. Is er behoefte aan andere flexmogelijkheden in de cao? Dan hoor ik dat graag!

Jules Sanders
Themaspecialist economisch en sociaal beleid LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter