Geen zakendoen met onbetrouwbare uitzendbureaus

Geen zakendoen met onbetrouwbare uitzendbureaus
14 juli 2017 Mirthe Post

‘Zakendoen met onbetrouwbare uitzendbureaus moeten we voorkomen,’ stelt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland. LTO Nederland en LTO Glaskracht adviseren boeren en tuinders dan ook om met SNA-gecertificeerde uitzendbureaus in zee te gaan en gebruik te maken van de checklist. De recente inspecties van 500 uitzendbureaus door de Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (ISZW) geven hier extra aanleiding toe. In totaal zijn 131 boetes uitgedeeld waarbij een belangrijk deel zou gaan om onderbetaling, zo luidt het bericht.

Keurmerk uitzendbureaus

Om te voorkomen dat boeren en tuinders zakendoen met onbetrouwbare uitzendbureaus hebben LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland bepalingen opgenomen in een aantal agrarische cao’s. In de algemeen verbindend verklaarde cao’s staat dat alleen zaken gedaan mag worden met gecertificeerde uitzendbureaus. Deze uitzendbureaus zijn gecertificeerd met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk).

Met behulp van dit keurmerk kunnen ondernemers voorkomen dat zij aansprakelijk worden gesteld voor niet afgedragen sociale premies. Tevens wordt daarmee voorkomen dat uitzendkrachten worden onderbetaald. Naast het SNA-keurmerk wordt er ook in een aantal specifieke sectorale keurmerken zoals GRASP en MPS SQ, aandacht besteed aan een correcte betaling van de uitzendkrachten.

Checklist

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft in 2016 een checklist ontwikkeld om ondernemers te helpen veilig zaken te doen met uitzendbureaus. ‘Deze checklist wordt regelmatig aangepast aan actuele zaken en is zeker aan te raden om te volgen,’ aldus Van den Boomen. ‘De checklist van de Werkgeverslijn zal nu ook worden samengevoegd met de nieuwe checklist van de Inspectie SZW.’ Deze zal binnenkort op deze website te vinden zijn.

LTO Nederland en LTO Glaskracht zijn positief over de activiteiten van de Inspectie SZW  en zien deze als aanvullend op de eigen activiteiten. Samen zal dit boeren en tuinders helpen zaken te doen met betrouwbare uitzendbureaus.

0 Reacties

Laat een reactie achter