Geen steun voor kabinetsplan seizoensarbeid

Geen steun voor kabinetsplan seizoensarbeid
9 april 2018 Mirthe Post

LTO Nederland ziet niets in de plannen van het Kabinet die tot gevolg hebben dat reguliere- en seizoensarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder wordt. “Het zou kunnen betekenen dat teelten uit Nederland verdwijnen. Dat kan niet de bedoeling zijn van het Kabinet”, aldus LTO voorzitter Marc Calon.

Het Kabinet wil vanaf 2020 dat tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. Volgens LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht heeft dit grote gevolgen voor de teelt van asperges, groenten, aardbeien en fruit. In deze sectoren is per definitie vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden sprake van seizoenarbeid en is het financieel onmogelijk om vaste contracten aan te bieden.

De voorstellen betekenen een explosieve kostenstijging van reguliere arbeid en seizoenarbeid vanaf 2020. Het Kabinet motiveert de zogenoemde beprijzing van tijdelijke arbeid als noodzakelijk om de balans op de arbeidsmarkt tussen tijdelijke- en vaste dienstverbanden te herstellen. De invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1 voor alle contractvormen en het fors duurder maken van de WW-premie voor tijdelijke contracten, leiden tot verhoging van de kosten voor tuinders en fruittelers. “Zij kunnen niet de keuze maken om seizoenkrachten een vast dienstverband te geven”, aldus Calon. “Wij vrezen dat teelten uit Nederland zullen verdwijnen. Daarom steunen wij deze plannen niet, omdat de beprijzing zijn doel voorbij schiet. Van een gelijk speelveld is vanaf 2020 geen sprake meer en voor Nederland belangrijke economische sectoren worden keihard getroffen.”

De voorstellen van het Kabinet zijn uitgewerkt in een wetsvoorstel dat 9 april openbaar is gemaakt. LTO Nederland en de vaktechnische organisaties vinden dat een groot aantal maatregelen in het wetsvoorstel niet leiden tot herstel en vertrouwen bij werkgevers. Ook worden de risico’s van het in dienst nemen van medewerkers, vooral voor kleine werkgevers, niet verlicht. “Voor herstel van de balans op de arbeidsmarkt schiet het Kabinet met een kanon op een mug. Generieke maatregelen worden genomen om specifieke knelpunten op te lossen. Dat is niet de weg en voor onze werkgevers een onbegaanbaar pad.” aldus Marc Calon.

Vandaag heeft het Ministerie van SZW de internetconsultatie geopend. Iedereen kan een reactie geven op het wetsvoorstel. LTO Nederland roept leden op om te reageren op de plannen. Zie bijgaande links: https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans  En het nieuwsbericht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:  http://www.nieuwsszw.nl/?h=1

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter