Geen BSN in arbeidsovereenkomst vastleggen

Geen BSN in arbeidsovereenkomst vastleggen
25 maart 2019 Mirthe Post

Na invoering van de AVG is het niet altijd duidelijk wat wél en wat niet is toegestaan als het gaat om het vastleggen van persoonsgegevens. Zo ook het verwerken van het burgerservicenummer (BSN). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover duidelijkheid gegeven. Het is niet toegestaan het BSN van een medewerker vast te leggen in de arbeidsovereenkomst.

Wettelijke grondslag

Het BSN van de werknemer mag u alleen gebruiken voor de uitwisseling van loongegevens met de Belastingdienst. Daarom moet u het BSN opnemen in de salarisadministratie, bijvoorbeeld met een kopie van het identiteitsbewijs. Maar ook op een formulier met de personalia van de werknemer ten behoeve van de salarisadministratie is het BSN toegestaan. Ook mag u het BSN doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts als uw werknemer moet re-integreren. Het BSN mag u echter niet gebruiken in de arbeidsovereenkomst, verslagen van beoordelingsgesprekken e.d. of als personeelsnummer. Reden hiervan is dat de wettelijke grondslag voor het opnemen van het BSN hiervoor ontbreekt. Met andere woorden: in de wet staat niet dat het verplicht is om het BSN in de arbeidsovereenkomst op te nemen en omdat het niet verplicht is mág u vanwege de AVG dit dan ook niet opnemen in documenten waarvoor geen wettelijke verplichting geldt.

De Werkgeverslijn heeft om deze reden alle model arbeidsovereenkomsten op haar website aangepast. Klik hier om deze te downloaden.

Meer informatie over de AVG kunt u lezen op onze themapagina www.werkgeverslijn.nl/privacywetgeving.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter