Gebrek aan mensen voor de oogst(?)

Gebrek aan mensen voor de oogst(?)
30 april 2020 Mirthe Post

30 april 2020 | In de afgelopen dagen zijn diverse items op TV en artikelen in bladen verschenen waarin het tekort aan internationale medewerkers in de agrarische sectoren aan de orde kwam. De rapportages kwamen vaak uit het buitenland. Het beeld van de Taskforce arbeid is dat in Nederland het gebrek aan mensen op dit moment gelukkig meevalt. Dat wordt ook bevestigd uit de contacten die we hebben met werkgevers en uit de poll van het webinar van afgelopen woensdag. Mensen komen nog deze kant op en -met wat restricties- kunnen de grenzen passeren. Op onze themapagina Grensopenstellingen leest u er alles over. Daarnaast slagen bedrijven er goed in om in de anderhalve meter economie de werkprocessen vorm te geven. Rond dit thema helpt het opgestelde protocol werkgevers ook.

Gelukkig komen er matches tot stand op de platforms www.helponsoogsten.nl en www.werkenindelandentuinbouw.nl, die op initiatief van de Taskforce arbeid van LTO Nederland zijn opgezet. Op beide sites kan vraag en aanbod rond arbeidskrachten gevonden worden. Daarnaast wordt behoorlijk wat werk gedaan door scholieren, met name de eindexamenkandidaten kan de sector goed inzetten. In sommige gevallen is de arbeidsbehoefte helaas minder doordat het niet rendabel is om de producten te oogsten vanwege de in sommige sectoren zeer slechte prijzen.

We verzoeken u het ons te melden als het beeld verandert en u toch gebrek aan mensen gaat ervaren. We kunnen dan samen met u kijken of er nog andere manieren dan de platforms zijn om arbeidskrachten te vinden. Ook kunnen we in de Taskforce arbeid eventuele problemen bespreken en kijken of we deze voor u kunnen oplossen.

0 Reacties

Laat een reactie achter