GEANNULEERD: werkgeversbijeenkomsten boomkwekerij

GEANNULEERD: werkgeversbijeenkomsten boomkwekerij
8 februari 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:38

Let op: vanwege te weinig aanmeldingen is op maandag 22 februari besloten deze bijeenkomsten te annuleren. De deelnemers die zich hebben aangemeld ontvangen persoonlijk bericht. In maart en april 2016 organiseert de Werkgeverslijn ook een aantal andere werkgeversbijeenkomsten. Boomkwekers worden van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen. Een definitieve uitnodiging met data en locaties volgt later.
Het thema arbeid en werkgeverschap blijft volop in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen rondom de flexwet, ontslag, inhoudingen op het loon en het werken met ZZP’ers. Maar natuurlijk ook de cao Open Teelten die al geruime tijd verstreken is. Graag willen wij u nader informeren over de ontwikkelingen op dit terrein, maar ook van u horen hoe u aankijkt tegen de toekomst van de cao Open Teelten.

Verder zal Piet Verhoeven uiteenzetten welke meerwaarde het heeft om in kennis van uzelf en uw medewerkers te investeren en de rol die de scholingsconsulent hierin speelt. Er wordt inzicht gegeven in leer- en subsidiemogelijkheden. Er zal kort worden ingegaan op ontwikkelingen binnen het boomteeltonderwijs.

In overleg met Greenport Boskoop nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan één van onze bijeenkomsten:
Dinsdag 23 februari 2016             Kantoor ZLTO, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE  ‘s-Hertogenbosch
Woensdag 24 februari 2016         Flora Party & Event, Parklaan 4, 2771 GB Boskoop

Het programma is als volgt: 

19:00 uur Ontvangst met koffie & thee
19:30 uur Opening door Jan van Leeuwen (voorzitter werkgeverscommissie boomkwekerij)
19:45 uur Presentatie “Een sterk bedrijf met een goede leercultuur” door Piet Verhoeven, scholingsconsulent boomkwekerij
20:20 uur Overzicht actualiteiten arbeid & werkgeverschap door Diana Eleveld, adviseur cao- en arbeidsrecht Werkgeverslijn land- en tuinbouw
20:50 uur Pauze
21:00 uur Cao Open Teelten door Hans Koehorst (Den Bosch) of Jules Sanders (Boskoop)
21:40 uur Discussie en vragenronde
22:00 uur Sluiting

U kunt zich vóór maandag 22 februari 2016 aanmelden via ons digitale aanmeldingsformulier. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail. Bij minder dan 15 aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door, u wordt in dat geval hier van tevoren over geïnformeerd via e-mail. Let op: niet aanmelden kan dus betekenen dat u voor niets komt.

Wij bevelen u deze bijeenkomst van harte aan, graag tot ziens! 

Deze bijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. 

0 Reacties

Laat een reactie achter