Functioneringsgesprek

Functioneringsgesprek
3 december 2018 Marten

Laatste update: 6 september 2022, 13:49

Het functioneringsgesprek gaat over de wijze waarop de medewerker zijn werk uitvoert, de werkomstandigheden, de werksfeer en zijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie. Het is een tweerichtingsgesprek, zowel de leidinggevende als de medewerker spreekt zijn mening, wensen en verwachtingen uit. Het gesprek richt zich op het heden én de toekomst. Het doel is het functioneren van de medewerker te verbeteren door hindernissen weg te nemen en in te spelen op ontplooiingswensen en toekomstplannen. Het evenwicht tussen persoonlijk en organisatiebelang staat centraal.

Onderwerpen die niet thuishoren in het functioneringsgesprek zijn onder andere salaris, de planning en inhoud van de dagelijkse werkzaamheden, het wel of niet opnemen van verlofdagen en het functioneren van andere medewerkers en/of leidinggevenden.

Meer informatie en tips voor het voeren van een functioneringsgesprek vind je in de tool het functioneringsgesprek.

0 Reacties

Laat een reactie achter