Functiewaardering

Functiewaardering
2 november 2016 Admin

In de agrarische cao’s  Dierhouderij, Glastuinbouw en Open Teelten is overeengekomen dat bij de indeling van functies van werknemers gebruik gemaakt wordt van het ORBA- functiewaarderingssysteem. Dit is een hulpmiddel dat het mogelijk maakt een goede salaris indeling te maken voor de medewerkers binnen een bedrijf. Deze afspraak heeft geleid tot functiehandboeken voor deze verschillende agrarische sectoren. Met het functiehandboek kunnen de verschillende functies op het agrarisch bedrijf op een eenduidige manier worden ingedeeld. Het indelen van de functie van een werknemer is noodzakelijk om een koppeling met de cao-loonschalen te kunnen maken.

Functiewaardering Dierhouderij
Functiehandboek Dierhouderij

Functiewaardering Glastuinbouw
Functiehandboek Glastuinbouw

Functiewaardering Open Teelten
Functiehandboek sector Open Teelten

 

> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij – Artikel 14 en bijlage III.
Cao Glastuinbouw – Artikel 16 en bijlage III.
Cao Open Teelten – Artikel 14 en bijlage I.

1 Reactie

Pingbacks

  1. […] Maak een omschrijving van de werkzaamheden die u een medewerker wilt laten doen. U kunt hierbij het functiehandboek gebruiken, waarin de meest voorkomende functies zijn vastgelegd. Wanneer u de werkzaamheden van de […]

Laat een reactie achter