Functiewaardering

Functiewaardering
2 november 2016 Marten van Lenthe

Laatste update: 1 september 2022, 16:53

In de agrarische cao’s Productiegerichte Dierhouderij, Glastuinbouw en Open Teelten is overeengekomen dat bij de indeling van functies van werknemers gebruik gemaakt wordt van het ORBA-functiewaarderingssysteem. Dit is een hulpmiddel dat het mogelijk maakt een goede salaris indeling te maken voor de medewerkers binnen een bedrijf. Deze afspraak heeft geleid tot functiehandboeken voor deze verschillende agrarische sectoren. Met het functiehandboek kunnen de verschillende functies op het agrarisch bedrijf op een eenduidige manier worden ingedeeld. Het indelen van de functie van een werknemer is noodzakelijk om een koppeling met de cao-loonschalen te kunnen maken.

Functiewaardering Dierhouderij
Functiehandboek Dierhouderij

Functiewaardering Glastuinbouw
Functiehandboek Glastuinbouw

Functiewaardering Open Teelten
Functiehandboek sector Open Teelten

0 Reacties

Laat een reactie achter