Flexibel met eigen personeel

Laatste update: 6 september 2017, 09:25

Benut u de ruimte wel die de cao u biedt? Of doet u dat niet en doet u daarmee uw onderneming tekort? In de maand september hebben we ‘Flexibel met eigen personeel’ als thema gekozen.  Op deze themapagina vindt u alle informatie op één plek. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via 088 – 88 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Flexibele inzet van vast personeel

Als agrarisch ondernemer heeft u met veel factoren te maken die uw planning kunnen beïnvloeden. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met seizoenen, het weer, ontwikkelingen in de afzet etc. Dit vraagt een flexibeler inzet van menskracht dan in bijvoorbeeld een paperclipfabriek. Bij het opstellen / afspreken van cao’s is daar ook op ingespeeld. Lees hier meer over op de pagina over uw cao, klik hier.

 

Werken met arbeidsmigranten

Vraag: Mijn buitenlandse werknemers willen graag hard werken in de periode dat ze hier zijn maar willen ook graag voor een wat langere periode “naar huis” kunnen. Wat zijn de mogelijkheden om uren te compenseren?

Antwoord: De agrarische cao’s zijn ingericht op het flexibel inzetten van personeel. Het is mogelijk om overuren in een rustigere periode te compenseren. Daarnaast kan de werknemer onbetaald verlof aanvragen als hij langer naar huis wil. Lees hier verder.

Calamiteiten

Vraag: Stel dat ik te maken krijg met een calamiteit zoals een dierziekte, hagelschade, brand of een crisis in de afzet van producten zoals bij EHEC. Wat zijn mijn rechten en plichten als er in deze situaties ineens veel minder werk is?

Antwoord: In eerste instantie kunt u proberen om deze periode te compenseren met eerder gemaakte overuren. Mochten de gevolgen van de calamiteit toch groter blijken, dan kunt u mogelijk werktijdverkorting aanvragen voor uw personeel. Lees hier meer.

Perioden met heel veel werk

Vraag: In sommige perioden heb ik zoveel werk dat het niet alleen binnen de normale arbeidsuren gedaan kan worden. In hoeverre kan ik werknemers verplichten om dan over te werken? En hoe zit het dan met betaling van die overuren?

Antwoord: In een drukke periode kunt u in het kader van goed werknemerschap van uw werknemers verwachten dat ze overwerken. Werknemers moeten hiertoe bereid zijn indien u een goede reden heeft om ze te vragen om over te werken.  Lees hier meer.

Perioden zonder werk

Vraag: Op mijn bedrijf heb ik soms “slappe perioden” met weinig werk. Kan ik sturen op verminderde inzet van mijn werknemers in deze periode? Kan ik ze in die perioden korter laten werken?

Antwoord: In de agrarische sector is het gebruikelijk dat er periodes met weinig werkaanbod zijn. Agrarische cao’s zijn hier dan ook op ingericht. Zo kunt u een werknemer een bepaalde periode per jaar minder of helemaal niet in te plannen. Lees hier meer.

 

 

Webinar ‘arbeidstijden in de glastuinbouw’

Bent u ondernemer in de Glastuinbouw en heeft u ook te maken met het inplannen van personeel tijdens pieken en dalen in het werk? Volg dan onze gratis webinar op 20 september a.s.

Tijdens dit webinar wordt de arbeidstijdenregeling uit de cao Glastuinbouw besproken. U bent van harte welkom om deze gratis webinar te volgen! De webinar vindt plaats op 20 september 2017 om 10.30 uur. De webinar duurt maximaal 45 minuten. Lees hier meer en meld u aan!