Cafetariaregeling

 • Wat is de collectieve cafetariaregeling?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:41

  De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische…

 • Waar zit nu precies het voordeel voor mij als werkgever?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:45

  Bij de toepassing van de cafetariaregeling mag je onder voorwaarden een bepaald deel van het brutoloon netto uitbetalen. Dat is…

 • Hoe regel ik het?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:44

  Je komt met jouw internationale werknemer een arbeidsovereenkomst overeen. In deze arbeidsovereenkomst zijn de afspraken die gemaakt zijn in het…

 • Welk loon mag uitgeruild worden?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:47

  Het ruilen van loon is alleen mogelijk voor het deel van het loon dat uitstijgt boven het minimumloon, zoals opgenomen…

 • Welke kosten mogen uitgeruild worden?

  Laatste update: 21 december 2022, 10:38

  1) Extra kosten voor huisvesting: dit zijn de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten. Let hierbij op de specifieke afspraken die…

 • Mag ik de regeling jaarrond toepassen?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:49

  Nee, dat mag niet. De regeling geldt voor seizoenarbeiders en daarom heeft de Belastingdienst de regeling gemaximeerd op 9 maanden…

Load More