Faillissement of collectief ontslag

Faillissement of collectief ontslag
4 november 2016 Marten van Lenthe

Laatste update: 31 augustus 2022, 08:56

Bij faillissement of surceance van betaling kunnen werknemer en curator beiden het initiatief nemen om het dienstverband op te zeggen. Er geldt een maximale opzegtermijn van zes weken. De curator hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen.
Wanneer jouw bedrijf in financiële problemen verkeert en je het loon van uw werknemers niet meer kunt betalen, kan er sprake zijn van blijvende betalingsonmacht. Is hiervan sprake, dan kan UWV de betalingsverplichting gedurende een aantal weken overnemen; de werknemers ontvangen dan tijdelijk een uitkering wegens betalingsonmacht.

Wanneer je als werkgever 20 of meer werknemers in een periode van drie maanden wil ontslaan, is er sprake van collectief ontslag. Volgens de Wet melding collectief ontslag moet je dit voornemen melden bij de vakbonden en UWV.

0 Reacties

Laat een reactie achter