Faillissement of collectief ontslag

Faillissement of collectief ontslag
4 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 7 december 2016, 16:47

Bij faillissement of surceance van betaling kunnen werknemer en curator beiden het initiatief nemen om het dienstverband op te zeggen. Er geldt een maximale opzegtermijn van 6 weken. De curator hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen.
Wanneer uw bedrijf in financiële problemen verkeert en u het loon van uw werknemers niet meer kunt betalen, kan er sprake zijn van blijvende betalingsonmacht. Is hiervan sprake, dan kan UWV de betalingsverplichting gedurende een aantal weken overnemen; de werknemers ontvangen dan tijdelijk een uitkering wegens betalingsonmacht.

Indien u als werkgever 20 of meer werknemers in een periode van 3 maanden wilt ontslaan, is er sprake van collectief ontslag. Volgens de Wet melding collectief ontslag dient u dit voornemen te melden bij de vakbonden en UWV.

0 Reacties

Laat een reactie achter