Extra geboorteverlof (WIEG) voor partners per 1 januari 2019

Extra geboorteverlof (WIEG) voor partners per 1 januari 2019
20 november 2018 Maartje Jager

Laatste update: 6 december 2018, 16:58

Met de nieuwe wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) hebben partners na de geboorte van hun kind recht op extra verlof. Vanaf 1 januari 2019 krijgen zij in plaats van twee dagen betaald geboorteverlof eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Zo heeft een werknemer met een vijfdaagse werkweek recht op 5 dagen geboorteverlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen en aanvragen bij de werkgever. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken nadat het kind thuis is.  Afwijkende afspraken uit de cao (zoals Productiegerichte Dierhouderij en Open Teelden) gelden tot uiterlijk 1 juli 2019. De cao Glastuinbouw is per 30 juni 2018 verstreken, om die reden kan er dan ook niet afgeweken worden van de wet en moet met ingang van 1 januari 2019 deze wet gehanteerd worden. Tevens wordt vanaf 1 januari 2019 het geboorteverlof voor adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van 4 naar 6 weken.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners daarnaast maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof bij hun werkgever aanvragen. Hierbij betaalt de werkgever aan werknemer ten minste 70% van het maximale dagloon. De werkgever krijgt dit op zijn beurt vergoed van UWV. Voor de aanvraag geldt een ruime periode: van 4 weken voorafgaand aan de eerste dag van het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na afloop van de laatste dag van het verlof. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

0 Reacties

Laat een reactie achter