Extra aandacht voor veilig werken, reizen en huisvesting arbeidsmigranten blijft nodig

Extra aandacht voor veilig werken, reizen en huisvesting arbeidsmigranten blijft nodig
19 mei 2020 Maartje Jager

Laatste update: 31 mei 2020, 15:21

Langzamerhand worden de strenge corona-maatregelen versoepeld, maar het virus is nog lang niet verdwenen. Het blijft daarom van groot belang om de hygiënerichtlijnen in acht te houden en de ‘1,5 meter’ bij het werk op het land, in de stal of kas en op kantoor in acht te nemen voor uzelf én voor uw werknemers en eventueel ook bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Benut daarvoor het actuele 1,5m protocol land- en tuinbouw dat door de Taskforce Arbeid van LTO is uitgewerkt in samenwerking met Stigas. Dit protocol geeft praktische handreikingen aan werkgevers.

Speciaal aandacht is en blijft nodig voor de situatie van arbeidsmigranten. Als werkgever bent u wettelijk verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ook als u voor vervoer en huisvesting zorgt, blijven de RIVM-richtlijnen van toepassing en dragen werkgevers een belangrijke verantwoordelijkheid. Ook hebben uw werknemers zelf een belangrijke verantwoordelijkheid. Informeer hen daarom in hun eigen taal over de in Nederland geldende regels.

De situatie van arbeidsmigranten heeft veel politieke aandacht vanwege diverse problemen rondom betaling, werk, registratie, zorg en huisvesting arbeidsmigranten. Een speciaal “Aanjaagteam Arbeidsmigranten”, onder leiding van oud SP-politicus Emile Roemer, werkt aan concrete adviezen gericht op bescherming van arbeidsmigranten op de korte termijn. Ook zal dit Aanjaagteam later dit jaar komen met adviezen voor de langere termijn.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden samengesteld over hoe te handelen bij verdenking van coronabesmetting. Heeft u een vermoeden van coronabesmetting bij uw buitenlandse werknemers aarzel dan niet en schakel zorgverleners in.  Neem in voorkomende gevallen ook contact op met de GGD in uw regio.

Voor vragen of meer informatie kunt u dagelijks de Werkgeverslijn bellen op 088  – 888 66 88 of kijk op www.werkgeverslijn.nl/corona.

Hans Koehorst
Themaspecialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid – LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter