Europese grenzen: open of dicht?

Laatste update: 12 april 2021, 09:17

De situatie aan de grenzen

In een groot aantal Europese landen stijgt momenteel het aantal coronabesmettingen. De Britse variant van coronavirus speelt daarbij een belangrijke rol. Dat heeft tot gevolg dat landen maatregelen nemen om die stijging te beteugelen. Deze maatregelen kunnen van invloed zijn op een reis van jezelf of van medewerkers. We zien hierbij overigens wel een iets andere aanpak dan in het begin van de coronacrisis. Een deel van de landen schrijft een verplichte test en/of quarantaine voor, en laat tegelijkertijd de grens wel open. Uitzonderingen zijn er ook: zo heeft Hongarije besloten helemaal geen buitenlanders meer toe te laten. Een doorreis zonder tussenstop is vrijwel altijd mogelijk. Het algemene advies blijft: stel je kort voor vertrek op de hoogte van de meest actuele situatie zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Zeker gezien de laatste maatregelen met betrekking tot de avondklok. 

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de bijzondere omstandigheden en reisbeperkingen van de landen waar veel internationale werknemers in de agrarische sector vandaan komen. Ben je werkgever in de agrarische sector en heb je vragen over grensopenstellingen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via ons contactformulier of bel naar 088 – 888 66 88.

Laatste wijziging: Duitsland (verduidelijking maatregelen)

Op www.nederlandwereldwijd.nl vind je de actuele reisadviezen per land. Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken om direct pushberichten te ontvangen wanneer reisadviezen wijzigen.

Reizen naar Nederland

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen genomen om het coronavirus buiten de deur te houden. Lange tijd konden reizigers zonder enige verplichting Nederland binnenkomen. Nadat vorig jaar een gezondheidsverklaring voor vluchten werd geïntroduceerd, zijn nu testverplichtingen opgelegd. In het kort:

 • De verplichting om een negatieve testuitslag te overleggen bij inreizen vanuit hoog-risicolanden per vliegtuig, bus, trein of een schip. De negatieve testuitslag moet blijken uit een NAAT-test die maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland moet zijn afgenomen.
 • Reizigers die per vliegtuig of per ferry inreizen vanuit hoog-risicolanden moeten eveneens een negatieve sneltest-uitslag kunnen overleggen. Kunnen zij een negatieve uitslag laten zien van een NAAT-test (zie boven) van maximaal 24 uur oud, dan kan deze sneltest achterwege blijven.
 • De eisen die aan een sneltest-uitslag worden gesteld, bijvoorbeeld dat deze maximaal 24 uur oud mag zijn, vind je hier. Een overzicht van locaties waar je een PCR of sneltest kan laten afnemen in het buitenland vind je hier.
 • Hoog-risicolanden betreffen alle landen die niet op de veilige landen lijst staan.
 • De testverplichting geldt niet voor reizigers met een eigen auto of klein taxibusje. De overheid werkt wel aan wetgeving om dit op korte termijn te verplichten.
 • De testverplichting komt bovenop de quarantaineverplichting; niet in plaats van. Na aankomst in Nederland, dienen de meeste reizigers (afhankelijk van het land van herkomst) tien dagen in quarantaine te gaan. Op dag vijf van de quarantaine kan getest worden. Is die uitslag negatief, dan eindigt de quarantaineperiode.

Let op: bovenstaande is alleen bedoeld voor reizen vanuit en binnen de EU of het Schengengebied, door reizigers afkomstig uit de EU of het Schengengebied.

Corona en reizen van werknemers

Wat als een werknemer op reis gaat naar zijn thuisland of een gebied met een oranje of rood reisadvies? Wat als de werknemer tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet: loondoorbetaling of niet?

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft voor agrarische werkgevers een voorbeeldbrief ontwikkeld om werknemers te informeren. Lees verder.

Het advies is overigens om ook reizen naar het thuisland voor vakantieredenen zoveel als mogelijk te beperken.

Avondklok

Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends. De maatregel geldt vooralsnog tot 26 april 04:30 uur. Voor een aantal noodzakelijke redenen is het wel toegestaan op straat te zijn. Terugkeer naar Nederland valt hier ook onder. In dat geval is ook geen Eigen verklaring avondklok nodig. Zorg er wel voor dat bewijzen voorhanden zijn waaruit blijkt dat je onderweg bent uit het buitenland naar Nederland. Let op: voor reizen naar het buitenland is wel een verklaring nodig. Meer informatie over de avondklok vind je hier. Of kijk op de pagina met veelgestelde vragen.

 

Noodzakelijke bewijsstukken voor internationaal reizen en negatieve testuitslag

Een werkgeversverklaring kan van waarde zijn voor het doorreizen van landen die een garantie willen dat de reiziger onderweg is en het land verlaat. Zie in de tabel hieronder voor welke landen dat op dit moment geldt. Seizoenarbeiders kunnen dan wel aantonen met een geldige reden onderweg te zijn, dat ontslaat ze echter niet van het in acht nemen van lokale coronamaatregelen. De belangrijkste is het handhaven van de 1,5 meter – ook in de auto.

Een groot aantal landen verlangt van reizigers een negatieve testuitslag. Dat is meestal een PCR-test, eventueel aangevuld met een sneltest. De uitslag van een test die bij de GGD wordt afgenomen, voldoet niet aan de eisen die landen stellen aan een negatieve testuitslag. Bovendien kan men zonder klachten op dit moment niet bij de GGD terecht. Daarom is het noodzakelijk om bij een commerciële aanbieder, bijvoorbeeld Travel Clinic, een coronatest af te laten nemen. Je krijgt dan een verklaring met daarop: naam zoals in het paspoort, dag waarop de test is afgenomen, soort test, de uitslag en contactgegevens van kliniek. Dat zijn gegevens die landen voorschrijven om van een geldige testuitslag te kunnen spreken. De kosten van deze tests liggen tussen de €125 en €160. Zorg ervoor dat je ook een Engelstalige verklaring krijgt.

Corona en grenswerkers

Voor grenswerkers gelden er ten aanzien van quarantaine- en testregels uitzonderingen. Werknemers, maar natuurlijk ook ondernemers die de grens oversteken vanwege hun werk hoeven bij terugkeer in Nederland niet in quarantaine. Ook hoeven zij geen negatieve test over te leggen. Om als grenswerker aangemerkt te kunnen worden, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De grenswerker moet fysiek op het werk aanwezig zijn. Thuiswerken is niet mogelijk; en
 • Grenswerkers wonen in een andere EU-lidstaat maar werken in Nederland en keren minimaal 1 keer per week terug naar hun woonplaats buiten Nederland; of
 • Grenswerkers wonen in Nederland maar werken juist in een ander EU-lidstaat en keren minimaal 1 keer per week terug naar hun woonplaats.

Voldoet men niet aan bovenstaande voorwaarden, dan gelden de coronavoorschriften dus wel. Voor regels voor grenswerkers woonachtig in Duitsland of België en die werken in Nederland, zie onderstaande informatie per land.

Overzicht van bijzondere omstandigheden

Hieronder vind je een overzicht van landen en de coronamaatregelen en eventuele reisbeperkingen die op dit moment van toepassing zijn.

België

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land
Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JAGeldt niet voor grenswerkers. Voorwaarden: 1) voldoen aan IND-definitie van grenswerker en 2) fysieke aanwezigheid grenswerker is noodzakelijk.
Voor geheel België geldt tot 19 april een reisverbod voor niet-essentiële redenen. Voor o.a. professionele redenen, voor grenswerkers en personen op doorreis geldt dit verbod niet. Een voorwaarde is daarbij wel dat men een verklaring bij zich draagt. Deze mag uitgedraaid zijn of digitaal meedragen worden. Grenspendelaars kunnen volstaan met één verklaring, mits het steeds gaat om dezelfde soort verplaatsing. Aan de grens wordt gecontroleerd. 

Voor geheel België geldt de verplichting een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen als je LANGER dan 48 uur in België gaat verblijven. Dit geldt ook voor ingezetenen die vanuit het buitenland naar België terugkeren. Niet-Belgen die naar België reizen en die een PLF moeten invullen, dienen tevens een negatieve PCR-test te kunnen overleggen. Onder andere grenswerkers zijn uitgezonderd. In Vlaanderen geldt een avondklok tussen 00:00 en 05:00 uur. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een avondklok tussen 22:00 en 06:00 uur.

Bulgarije

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Reizigers dienen bij inreizen een negatieve PCR-testuitslag te kunnen overleggen. Deze test mag maximaal 72 uur vóór binnenkomst zijn afgenomen. Bulgaren of personen die langdurig in Bulgarije verblijven, kunnen ook volstaan met 10 dagen quarantaine of binnen 24 uur na aankomst alsnog een PCR-test uit te voeren. Bij een negatief resultaat kan de quarantaine achterwege blijven.

Duitsland

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Geldt niet voor grenswerkers. Voorwaarden: 1) voldoen aan IND-definitie van grenswerker en 2) fysieke aanwezigheid grenswerker is noodzakelijk.

Houd rekening met grenscontroles, met name aan de Tsjechische en Oostenrijkse grens.

Met ingang van 6 april is Nederland ingeschaald als hoogincidentiegebied. Dat betekent dat reizigers bij inreizen een negatieve testuitslag niet ouder dan 48 uur bij zich moeten dragen. Ook is men verplicht zich vóór inreizen te melden via deze website.

In Duitsland is de PCR-test, de antigeen (snel) test en een zelftest onder begeleiding geschikt.

Uitzonderingen:

 • Reizigers op doorreis hoeven zich niet aan te melden en hoeven geen negatieve testuitslag bij zich te dragen. Draag bewijsstukken bij je dat je op doorreis bent.
 • Grenswerkers kunnen volstaan met een testuitslag die niet ouder dan 72 uur is. Hierdoor zijn slechts twee tests per zes dagen nodig. Deze groep kan zich ook na aankomst in Duitsland laten testen, bijvoorbeeld bij de werkgever. Aanmelden hoeft als grenswerker slechts eenmaal per week of kan helemaal achterwege blijven als het verblijf korter dan 24 uur is. Draag bewijsstukken bij je waaruit blijkt dat je grenswerker bent.
 • Bovenstaande informatie is de toepassing van federale wetgeving aangevuld met uitzonderingen zoals deze in de deelstaat NRW gelden. Nedersaksen hanteert zeer waarschijnlijk dezelfde voorwaarden.

Kijk voor meer informatie, veel gestelde vragen en een modelverklaring grenswerkers op deze pagina

Estland

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Als je na 1 februari Estland inreist zijn de 10 dagen zelfquarantaine in Estland bij aankomst in het land en de Covid-19 test niet verplicht voor personen die Covid-19 hebben gehad en niet langer dan 6 maanden geleden genezen zijn verklaard door een beëdigd arts. Ook personen die een Covid-19 vaccinatie hebben ontvangen en er niet meer dan 6 maanden zijn verstreken sinds de tweede vaccinatie, hoeven niet in zelfquarantaine of een Covid-19 test te laten zien bij inreizen in Estland.

Frankrijk

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Tussen 19:00 uur en 06:00 uur een avondklok. Noodzakelijke verplaatsingen tijdens de avondklok toegestaan, mits deze gemotiveerd kunnen worden. Hiervoor is het invullen van een zelfverklaring noodzakelijk. Deze vind je hier. Op naleving van de avondklok wordt vaak en streng gecontroleerd. 

Ook bij doorreizen dient men een negatieve PCR-test te kunnen overleggen die maximaal 72 uur oud is. Blijf voor doorreis op de snelwegen. Verder dien je een verklaring af te geven dat je geen corona-symptomen heeft. Draag ook bewijstukken bij je dat je onderweg bent naar Nederland of elders.

Hongarije

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Vanwege een toename van het aantal corona besmettingen (met name in de hoofdstad), heeft de Hongaarse regering de grenzen vanaf 1 september voor niet-Hongaarse ingezetenen gesloten. Inreizen is alleen mogelijk voor heel dringende redenen, waaronder voor een bedrijfsbezoek. Aan de grens wordt gecontroleerd. 

Doorreizen is mogelijk, houd daarbij rekening met de volgende voorwaarden:

 • De reizigers hebben geen corona-gerelateerde symptomen;
 • Gebruik alleen de aangewezen grensovergangen en aangewezen routes, waaronder Nagylak – Nadlac (Nagylak) (Roemenië) en Hegyeshalom-Nickelsdorf II (Oostenrijk);
 • Alleen aangewezen tankstations gebruiken;
 • Toegewezen route niet verlaten;
 • Bij de grens moet aangetoond kunnen worden dat men het land weer verlaat. Een arbeidsovereenkomst en werkgeversverklaring (zie boven) kunnen daarbij behulpzaam zijn;
 • Reizigers in transit dienen Hongarije via de toegewezen route binnen 24 uur weer verlaten te hebben.

Letland

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Vanwege de epidemiologische situatie in Nederland, is bij inreizen een thuisquarantaine van tien dagen verplicht. Dit geldt voor alle landen waar er meer dan 16 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Uiterlijk 48 uur voor binnenkomst in Letland, moet een online formulier worden ingevuld. 

Bij aankomst uit o.a. Nederland is een 10-daagse quarantaine verplicht.

Litouwen

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Bij in- en doorreizen vanuit landen die door corona zijn getroffen, is men verplicht een online formulier in te vullen. Daarnaast is het verplicht voor reizigers vanuit Nederland om een bewijs te laten zien van een negatieve COVID-19 PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst is afgenomen. Dit bewijs moet in het Engels, Litouws of Russisch zijn opgesteld. Daarbovenop moeten reizigers bij aankomst 10 dagen in zelf-isolatie gaan.

Oostenrijk

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Voor inreizen geldt dat reizigers zich van tevoren online dienen te registreren. Dit geldt niet voor doorreizen. 

Doorreis is zonder beperkingen mogelijk. Dus ook geen testverplichting. Zorg voor aanvullende bewijsstukken, zoals een arbeidsovereenkomst. Tussenstops zijn niet toegestaan, behalve voor bijv. toiletbezoek. Houd rekening met vertragingen aan de verschillende grenzen.

Een aantal grensovergangen met Tsjechië en Slowakije zijn gesloten. Geopende grensovergangen Tsjechië:

 • B2, Neunagelberg
 • B5, Grametten
 • B7, Drasenhofen
 • B46, Laa an der Thaya (gesloten tussen 23:00 en 05:00 uur)
 • B47, Reintal
 • B126, Weigetschlag
 • B303, Kleinhaugsdorf
 • B310, Wullowitz
 • L67, Fratres (gesloten tussen 00:00 en 06:00 uur)
 • L1187, Oberthürnau (gesloten tussen 22:00 en 06:00 uur)
 • L1558, Schöneben (gesloten tussen 20:00 en 08:00 uur)
 • L8225, Gmünd/Böhmzeil Grenzgasse

Geopende grensovergangen Slowakije:

 • A6, Kittsee
 • B9, Berg
 • B48, Hohenau an der March (gesloten tussen 00:00 en 05:00 uur)
 • L208, Kittsee (gesloten tussen 22:00 en 06:00 uur)

Polen

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Alle reizigers die vanuit het Schengengebied Polen inreizen, dienen een negatieve testuitslag te kunnen overleggen. Dit moet een PCR- of antigeentest zijn die maximaal 48 uur oud is. Met een negatieve test, kan quarantaine achterwege blijven. Deze testplicht geldt voor alle soorten vervoer. Ook te voet. Reizigers die geen negatieve testuitslag kunnen overleggen, hebben te maken met een tiendaagse quarantaineplicht. 

Personen die aantoonbaar zijn ingeënt, hoeven niet in quarantaine en hoeven ook geen negatieve testuitslag bij zich te dragen. De testuitslag is opgesteld in Poolse of Engelse taal.

Portugal

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Reizigers uit Nederland die per vliegtuig naar Portugal reizen, dienen een negatieve PCR-test (max. 72 uur voor vertrek afgenomen) te kunnen overleggen. Voor landen met meer dan 500 gevallen per 100.000 inwoners, geldt een quarantaineplicht van 14 dagen. 

De grenzen met Spanje zijn beperkt geopend. Lokale beperkingen mogelijk op basis van het risiconiveau. Uitzonderingen voor diegene die beroepsmatig onderweg zijn of op medische gronden. Let op lokale maatregelen.

Roemenië

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

In het gehele land geldt tussen 22:00 uur en 05:00 uur een avondklok. Personen die toch onderweg moeten zijn, hebben daarvoor een verklaring nodig. 

Reizigers die Roemenië binnenkomen en afkomstig zijn uit een land met een hoog epidemiologische situatie, dienen zich aan de volgende drie voorwaarden te houden:

 • Registratie via dit formulier.
 • Een maximaal 72 uur oude negatieve PCR-test kunnen overleggen. Uitzonderingen voor mensen die corona hebben doorgemaakt of volledig zijn gevaccineerd.
 • Na aankomst in Roemenië veertien dagen in quarantaine. Dat geldt ook voor reizigers die een negatieve testuitslag kunnen overleggen. Na acht dagen kun je wederom een test doen, waarbij een negatieve uitslag de quarantainetermijn kan verkorten naar tien dagen. Uitzonderingen voor onder andere reizigers op doorreis, zij die corona hebben doorgemaakt of volledig zijn gevaccineerd.

Voor doorreis via Hongarije volgende grensovergangen in gebruik:

 • Csengersima
 • Vállaj
 • Nyírábrány
 • Ártánd
 • Gyula
 • Battonya
 • Csanádpalota
 • Nadlac

Voor grensovergang Hongarije-Oostenrijk is Hegyeshalom in gebruik.

Mogelijk dat je bij de Roemeens-Hongaarse grens een gezondheidscontrole moet ondergaan. Let op: mogelijk vertragingen aan de grens.

Mogelijk beperkingen in het vliegverkeer.

Spanje

Oranje reisadvies
(geadviseerd door Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken)
Reisbeperking
(opgelegd door landen zelf)
Gehele land 

Bij terugkeer in Nederland 10 dagen in quarantaine: JA

Spanje stelt het tonen van een negatieve PCR-test verplicht voor reizigers uit Nederland die met het vliegtuig of met de boot inreizen. Deze test mag niet ouder zijn dan 72 uur. Dit betekent dat deze afgenomen moet zijn binnen 72 uur voor vertrek voor lucht- en bootreizigers nu ook mogelijk het resultaat van een TMA- of vergelijkbare test mee te nemen. TMA is ‘Transcription Mediated Amplification’ (ook bekend als Grifols). Ook moeten reizigers die met het vliegtuig of de boot komen bij binnenkomst (de QR-code van) een ingevuld “Health Control Form” kunnen laten zien. Deze inreisbeperkingen gelden niet voor reizigers met de auto of de trein. In geheel Spanje geldt een avondklok tussen 23:00 en 06:00 uur. Het kan zijn dat autonome regio’s extra maatregelen nemen die ook het reizen kunnen beperken. Draag bewijsstukken mee om aan te kunnen tonen dat je onderweg bent in het kader van werk.

Disclaimer: de grenssituatie in een land kan per dag en soms per uur veranderen. Wij streven ernaar het overzicht zo vaak als nodig aan te passen. Aan deze informatie kun je echter geen rechten ontlenen. De informatie is voorzien van een datum ‘laatste update’ (bovenaan deze pagina).