Europese grenzen: open of dicht?

Laatste update: 2 juni 2020, 15:53

De situatie aan de grenzen

Veel landen hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat heeft gevolgen voor het vrije verkeer van personen zoals we dat in Europa kennen. In de praktijk betekent dat dat reizen binnen Europa slechts zeer beperkt mogelijk is.

Op deze pagina vindt u de meest actuele grenssituatie per land. Het overzicht wordt up-to date gehouden aan de hand van nationale en internationale informatie. Ook staan wij in nauw contact met ministeries en ambassades.

Bent u werkgever in de agrarische sector en heeft u vragen over grensopenstellingen? Neemt u dan contact op met de Werkgeverslijn via ons contactformulier of bel naar
088 – 888 66 88.

Zorg voor bewijsmateriaal

De vuistregel is dat reizigers alleen maar onderweg mogen zijn met een dwingende reden. Seizoenarbeiders uit de land- en tuinbouw die naar een land reizen om daar te werken, hebben een geldige reden om onderweg te zijn. Daarbij is het wel belangrijk dat elke seizoenarbeider kan aantonen onderweg te zijn naar zijn of haar werkadres. Daarom adviseren wij u bewijsstukken te verstrekken waaruit een dienstverband blijkt. Denk aan:

 • Werkgeversverklaring
 • Arbeidsovereenkomst
 • Salarisstroken

Per land kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Zie daarvoor de informatie bij het betreffende land.

Denk ook onderweg aan coronamaatregelen

Seizoenarbeiders kunnen dan wel aantonen met een geldige reden onderweg te zijn, dat ontslaat ze echter niet van het in acht nemen van lokale coronamaatregelen. De belangrijkste is het handhaven van de 1,5 meter – ook in de auto.

Disclaimer

De grenssituatie in een land kan per dag en soms per uur veranderen. Wij streven ernaar het overzicht zo vaak als nodig aan te passen. Aan deze informatie kunt u echter geen rechten ontlenen.

De informatie wordt voorzien van een datum ‘laatste update’; de informatie blijft geldig tot nieuwe informatie beschikbaar is.

 

 

Situatie Grensopenstellingen

Hieronder vindt u de informatie per land van waaruit uw werknemer reist of waar uw werknemer naar toe wil reizen.

België

NAAR België

 • Inreisverbod voor niet-essentiële reizen.
 • Indien een reiziger de grens over moet omdat hij een vitaal beroep heeft/werkt in een cruciale sector, kan hij gebruikmaken van formulieren van de Belgische autoriteiten.
 • Doorreis vanuit Frankrijk naar Nederland mogelijk. Tussenstop niet toegestaan, ook niet tanken of sanitaire stop.

België UIT

 • Uitreizen alleen mogelijk met bewijs.
 • Indien een reiziger de grens over moet omdat hij een vitaal beroep heeft/werkt in een cruciale sector, kan hij gebruikmaken van formulieren van de Belgische autoriteiten.

Coronamaatregelen

 • Let bij vervoer op de verplichte 1,5 meter afstand. Maximaal twee personen in de auto, tenzij er sprake is van een gezin.
 • In- en uitreisbeperkingen en grenscontroles zeker tot en met 7 juni (verlenging mogelijk).

 

Informatie voor werknemers op doorreis door België
Voor werknemers die België doorreizen en de Nederlandse nationaliteit hebben, is een Verklaring doorreis België beschikbaar.

 

Informatie voor werknemers die in België wonen en in Nederland werken of andersom – zogenaamde grenswerkers:

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen van en naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Een uitzondering wordt gemaakt voor personen die de grens over moeten voor hun werk. Met een werkgeversverklaring en identiteitsbewijs kan een werknemer bij een grenscontrole aantonen dat hij in België/Nederland moet zijn voor werk. Deze controles kunnen leiden tot vertraging bij het passeren van de grens.

Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken.

De land- en tuinbouw wordt in België als vitale sector aangemerkt. Dat betekent dat werknemers die werkzaam zijn in die sector en daarvoor de grens over moeten, gebruik kunnen maken van het vignet.

Het werkt als volgt:

 1. Download hier het vignet.
 2. Print het vignet in kleur, knip het uit en plaats op de achterzijde een stempel van uw bedrijf. De stempel bevat onder andere adresgegevens en telefoonnummer.
 3. Plaats het vignet achter de vooruit van de auto aan de kant van de bestuurder. Iedere auto dient over een vignet te beschikken. Ook dient elke persoon een identiteitsbewijs bij zich te dragen.

Het wordt aanbevolen om naast het vignet, ook een werkgeversverklaring mee te nemen. Deze informatie is bedoeld om een compleet beeld te geven.

Hoe de werkgeversverklaring te gebruiken?

 1. Download de Engelstalige werkgeversverklaring hier.
 2. Vul de verklaring volledig in.
 3. Iedere persoon die de grens overgaat voor werk, dient deze verklaring bij zich te dragen. Ook dient elke persoon een identiteitsbewijs bij zich te dragen.

Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werkgerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet wordt echter een uitzondering gemaakt.

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles, is het vignet geïntroduceerd. Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete tot € 4.000 of maximaal 3 maanden gevangenisstraf.

Bulgarije

NAAR Bulgarije

 • Inreisverbod voor niet-Bulgaren is opgeheven.
 • Bij binnenkomst temperatuurmeting en verplichte quarantaine van 14 dagen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Ierland, Portugal, Spanje, Malta en Italië.
 • Bulgaren die korter dan zeven dagen naar Bulgarije terugkeren, voor bijvoorbeeld familiebezoek, zijn van de quarantainemaatregel uitgezonderd.

Bulgarije UIT

 • Bulgarije verlaten kan per vliegtuig. Beperkingen in het luchtverkeer mogelijk.
 • Quarantaine onderbreken voor uitreizen is niet toegestaan.

 

Coronamaatregelen

 • Noodstand is opgeheven. Coronamaatregelen die al van toepassing waren, blijven van kracht.

 

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Roemenië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland.
Bekijk ook de informatie bij die landen op deze website.

 

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Duitsland

NAAR Duitsland en Duitsland UIT

 • Grenzen met Nederland en Polen zijn open. Polen alleen via beperkt aantal grensovergangen: Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą.
 • Grens met Oostenrijk is open op beperkt aantal plekken. Grenscontroles zijn versoepeld en vinden alleen nog steekproefsgewijs plaats. Reizigers moeten nog steeds met een geldige reden onderweg zijn. Denk daarbij aan werkgerelateerd reizen.
 • Niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.
 • Doorreizen is mogelijk. Blijf op de snelweg. Draag bewijsstukken voor de reden voor reis (bijv. werkgeversverklaring, arbeidsovereenkomst, Pendlerverklaring (zie hieronder).
 • Vliegverkeer nog steeds mogelijk

Coronamaatregelen

 • Let bij vervoer op de verplichte 1,5 meter afstand in de auto.
 • Wegrestaurants zijn mogelijk gesloten. Tankstations zijn wel open.
 • Grenscontroles met Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk verlengd tot en met 15 juni, maar alleen steekproefsgewijs. Grenscontroles met Luxemburg en Denemarken komen te vervallen.
 • Maatregelen tegen corona kunnen per deelstaat verschillen.

 

Informatie voor werknemers die vanuit Duitsland naar Nederland vliegen

Werknemers die via of vanuit Duitsland naar Nederland vliegen, zijn verplicht een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze verklaring wordt op het vliegveld verstrekt.

 

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 

Informatie voor werknemers die in Duitsland wonen en in Nederland werken of andersom – zogenaamde grenswerkers:

Werknemers met de Roemeense of Bulgaarse nationaliteit die in Nederland werken en net over de grens in Duitsland wonen, hebben een formulier nodig om over de grens te komen. Dat document kunt u via deze link downloaden. Wij hebben hiervoor een Nederlandse invulinstructie gemaakt.

Voor zover wij het weten kunnen Poolse werknemers ongehinderd de Duits – Nederlandse grens passeren.

Estland

NAAR Estland

 • Inwoners van Estland, Letland en Litouwen mogen vrij reizen tussen deze drie landen. Voorwaarden: men heeft geen corona-symptomen, de afgelopen 14 dagen is geen ander land bezocht en op het moment van grens overschrijden ben je niet in quarantaine. Aan de grens worden medische checks uitgevoerd.
 • Direct vliegverkeer tussen Nederland en Estland weer mogelijk. Aanbod afhankelijk van luchtvaartmaatschappij. KLM vliegt weer op Tallinn.
 • Verplichte quarantaine van 14 dagen na aankomst voor personen die arriveren uit landen met een besmettingsratio boven de 15 per 100.000 inwoners. Grenscontroles blijven bestaan.

Estland UIT

 • Inwoners van Estland, Letland en Litouwen mogen vrij reizen tussen deze drie landen. Voorwaarden: men heeft geen corona-symptomen, de afgelopen 14 dagen is geen ander land bezocht en op het moment van grens overschrijden ben je niet in quarantaine.
 • Uitreizen is mogelijk.
 • Direct vliegverkeer tussen Nederland en Estland weer mogelijk. Aanbod afhankelijk van luchtvaartmaatschappij. KLM vliegt weer op Tallinn.

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Letland, Litouwen, Polen, Duitsland. Bekijk ook de informatie bij die landen op deze website.

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Hongarije

NAAR Hongarije

 • Inreisverbod voor niet-Hongaren.
 • Vliegverkeer zeer beperkt.
 • Verplichte medische check bij binnenkomst.
 • Reizigers met corona-symptomen kunnen worden verplicht 14 dagen in een quarantaine opgenomen te worden.
 • Doorreis vanuit Roemenië toegestaan tijdens beperkte tijden. Tussen 06:00 uur en 24:00 uur (Hongaarse tijd) bij grensovergang Nadlac I (ten noorden van Makó weg vervolgen op de M43/E68).
 • Twee tot drie dagen van tevoren mailen naar: ugyfelszolgalat@orfk.police.hu De volgende gegevens doorgeven: kenteken, plaats van vertrek en aankomst, gegevens van passagiers (geboortdatumdatum en nummer ID-kaart/paspoort), doel van reis, verwachte tijd aankomst bij grenspost Nadlac I.
 • Voorwaarden voor doorreis: geen coronasymptomen, medische check aan de grens, bewijs onderweg te zijn naar Nederland (werkgeversverklaring, arbeidsovereenkomst etc.). Auto krijgt een gele markering en mag dan alleen via de aangegeven route naar Oostenrijk (Hegyeshalom – Nickelsdorf) doorrijden. Alleen stoppen op aangegeven tankstations.
 • Grensovergang Nadlac II- Csanádpalota (Hongarije) is als doorreisroute alleen te gebruiken door het vrachtverkeer.

Hongarije UIT

 • Quarantaine onderbreken voor uitreizen is niet toegestaan.
 • Vliegverkeer zeer beperkt.
 • Hongarije verlaten per auto kan. Momenteel alleen grensovergang Hegyeshalom – Nickelsdorf (Oostenrijk) geopend.

 

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Oostenrijk, Duitsland. Bekijk ook de informatie bij die landen op deze website.

 

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Letland

NAAR Letland

 • Inwoners van Estland, Letland en Litouwen mogen vrij reizen tussen deze drie landen. Voorwaarden: men heeft geen corona-symptomen, de afgelopen 14 dagen is geen ander land bezocht en op het moment van grens overschrijden ben je niet in quarantaine.
 • Direct vliegverkeer weer mogelijk. Aanbod afhankelijk van luchtvaartmaatschappij. KLM en Air Baltic vliegen weer direct op Riga.

Letland UIT

 • Inwoners van Estland, Letland en Litouwen mogen vrij reizen tussen deze drie landen. Voorwaarden: men heeft geen corona-symptomen, de afgelopen 14 dagen is geen ander land bezocht en op het moment van grens overschrijden ben je niet in quarantaine.
 • Direct vliegverkeer weer mogelijk. Aanbod afhankelijk van luchtvaartmaatschappij. KLM en Air Baltic vliegen weer direct op Riga.

Coronamaatregelen

 • Noodtoestand verlengd tot 9 juni. (verlenging mogelijk).

 

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Litouwen, Polen, Duitsland. Bekijk ook de informatie bij die landen op deze website.

 

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Litouwen

NAAR Litouwen

 • Inreisverbod voor niet-Litouwers verlengd tot 17 juni. Een uitzondering is er voor personen die arriveren uit landen met een besmettingsratio boven de 25 per 100.000 inwoners.
 • Inwoners van Estland, Letland en Litouwen mogen vrij reizen tussen deze drie landen. Voorwaarden: men heeft geen corona-symptomen, de afgelopen 14 dagen is geen ander land bezocht en op het moment van grens overschrijden ben je niet in quarantaine. Geldt eveneens voor Polen die de afgelopen 14 dagen niet buiten Polen gereisd hebben.
 • Vliegverkeer wordt voorzicht weer opgestart. Aanbod is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.
 • Autoverkeer alleen mogelijk via de volgende grensposten: Kalvarija – Budzisko, Saločiai – Grenstale, Butingė – Rucava, Smėlynė – Medume en Lazdijai – Ogrodnik
 • Inreizen via Wit-Rusland en Rusland niet mogelijk.

Verplichte quarantaine van 14 dagen blijft bestaan tot 17 juni.

Litouwen UIT

 • Vliegverkeer wordt voorzichtig weer opgestart. Aanbod is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.
 • Kalvarija – Budzisko, Saločiai – Grenstale, Butingė – Rucava, Smėlynė – Medume en Lazdijai – Ogrodnik
 • Uitreizen via Wit-Rusland en Rusland niet
 • Inwoners van Estland, Letland en Litouwen mogen vrij reizen tussen deze drie landen. Voorwaarden: men heeft geen corona-symptomen, de afgelopen 14 dagen is geen ander land bezocht en op het moment van grens overschrijden ben je niet in quarantaine. Geldt eveneens voor Polen die de afgelopen 14 dagen niet buiten Polen gereisd hebben.
 • Een alternatief is om te reizen met de ferry van Klaipeda naar Kiel. Daarbij gelden de zelfde voorschriften als met de auto: bewijs hebben dat je doorreist en onderweg bent met een dwingende reden.

Coronamaatregelen

 • Grensmaatregelen gelden tot 17 juni (verlenging mogelijk).

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Oostenrijk

NAAR Oostenrijk en Oostenrijk UIT

 • Doorreis via Oostenrijk mogelijk, mits zonder tussenstop.
 • Invullen van een verklaring verplicht. Deze dient voor bereiken van de grens ingevuld te zijn.
 • Grensovergang Hegyeshalom – Nickelsdorf (Hongarije) geopend.
 • Grens met Duitsland open op beperkt aantal plekken. Grenscontroles vinden vanaf 16 mei alleen steekproefsgewijs plaats. Nog steeds een geldige reden om te reizen nodig.

Coronamaatregelen

 • Grensmaatregelen gelden tot 15 juni (verlenging mogelijk).
 • In voertuigen dient voldoende afstand (minstens 1 meter) bewaard te worden.
 • Mogelijk is het ook verplicht om mondkapjes te dragen. Zodra dat duidelijk is vermelden we dat hier.

 

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Duitsland. Bekijk ook de informatie bij die landen op deze website.

 

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Polen

NAAR Polen

 • Inreisverbod voor niet-Polen (tenminste tot 12 juni, verlenging mogelijk). Uitzondering voor buitenlanders mogelijk als zij in Polen voor werk zijn.
 • Vliegverkeer onderbroken (tenminste tot en met 7 juni).
 • Internationaal treinverkeer onderbroken (voor onbepaalde tijd).
 • Beperkt aantal grensovergangen met Duitsland geopend.
 • Verplichte quarantaine van 14 dagen na aankomst (maatregel voor onbepaalde tijd verlengd).
  Een uitzondering bestaat voor mensen die de grens vanuit een EU-land met Polen zijn overgestoken voor zakelijke, professionele of educatieve doeleinden. Poolse ingezetenen  die in Nederland gewerkt hebben, vallen onder deze uitzondering. Aan de grens wordt om bewijsmateriaal gevraagd dat aantoont dat mensen in Nederland hebben gewerkt. Wij adviseren hiervoor een kopie van de arbeidsovereenkomst mee te nemen alsmede een werkgeversverklaring. Daar is geen formeel document voor (bijvoorbeeld vanuit de Poolse overheid).
  De Taskforce Arbeid heeft echter wel een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Polen UIT

 • Geen beperkingen bij uitreizen.
 • Vliegverkeer onderbroken (tenminste tot en met 7 juni).
 • Internationaal treinverkeer onderbroken (voor onbepaalde tijd).
 • Beperkt aantal grensovergangen met Duitsland geopend: Jedrzychowice, Wegliniec-Horka, Olszyna-Forst, Zasieki-Forst, Gubin-Guben, Swiecko-Frankfurt, Kunowice-Frankfurt, Slubice-Frankfurt n. Oder, n Kostzyn. odra-Kiec, Kostrzyn-Kiec, Krajnik Dolny-Schwedt, Szczecin Gumience, Kolbaskowo-Pomellen, Swinoujscie-Garz.
 • Quarantaine onderbreken voor uitreizen is niet toegestaan.

 

Coronamaatregelen

 • Verplicht mondmasker in de auto.

 

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Duitsland. Bekijk ook de informatie bij die landen op deze website.

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Portugal

NAAR Portugal

 • In Portugal bestaat de staat van calamiteit.
 • Inreizen per auto alleen mogelijk als u kunt aantonen in Portugal woonachtig te zijn.
 • Grensovergangen met Spanje beperkt tot de volgende tien: Vilaverde, Valença, Quintanilha, Vilar Formoso, Termas de Monfortinho, Marvão, Caia, Vila Vverde de Ficalho en, Castro Marim en Mourão Vila Real de Santo António. Houd rekening met drukte bij de grens.  Houd rekening met drukte bij de grens.
 • Vliegverkeer beperkt.
 • Internationaal bus- en treinverkeer gestaakt tot 15 juni.

Portugal UIT

 • Grensovergangen met Spanje beperkt tot de volgende tien: Vilaverde, Valença, Quintanilha, Vilar Formoso, Termas de Monfortinho, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho, Castro Marim en Mourão. Houd rekening met drukte bij de grens.
 • Vliegverkeer beperkt.
 • Internationaal bus- en treinverkeer gestaakt.

Coronamaatregelen

 • Onderweg zijn voor professionele redenen toegestaan, draag bewijsstukken mee.
 • Mensen met symptomen dienen thuis te blijven. Hierop wordt gehandhaafd.

Informatie voor werknemers die vanuit Portugal naar Nederland vliegen

Werknemers die via of vanuit Portugal naar Nederland vliegen, zijn verplicht een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze verklaring wordt op het vliegveld verstrekt. Na aankomst in Nederland 14 dagen quarantaine.

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Spanje, Frankrijk, België. Bekijk ook de informatie die bij die landen op deze website staat.

 

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Roemenië

NAAR Roemenië

 • Inreisverbod voor niet-EU-burgers.
 • Vliegverkeer onderbroken (maatregel verlengd tot en met 16 juni). Chartervluchten wel toegestaan.
 • Grenzen zijn open, invullen van formulier (door de Roemeense werknemer zelf)
 • Commercieel personenvervoer is gestaakt.
 • Grensovergang Nadlac II (Hongarije) is als doorreisroute alleen te gebruiken door het vrachtverkeer.
 • Verplichte quarantaine van 14 dagen na aankomst.

Roemenië UIT

 • Grenzen zijn nog open.
 • Doorreis door Hongarije toegestaan tijdens beperkte tijden. Tussen 06:00 uur en 24:00 uur (Hongaarse tijd) bij grensovergang Nadlac I (ten noorden van Makó weg vervolgen op de M43/E68).
 • Twee tot drie dagen van tevoren mailen naar: ugyfelszolgalat@orfk.police.hu De volgende gegevens doorgeven: kenteken, plaats van vertrek en aankomst, gegevens van passagiers (geboortedatum en nummer ID-kaart/paspoort), doel van reis, verwachte tijd aankomst bij grenspost Nadlac I.
 • Voorwaarden voor doorreis: geen coronasymptomen, medische check aan de grens, bewijs onderweg te zijn naar Nederland (werkgeversverklaring, arbeidsovereenkomst etc.). Auto krijgt een gele markering en mag dan alleen via de aangegeven route naar Oostenrijk (Hegyeshalom – Nickelsdorf) doorrijden. Alleen stoppen op aangegeven tankstations.
 • Grensovergang Nadlac II- Csanádpalota (Hongarije) is als doorreisroute alleen te gebruiken door het vrachtverkeer.
 • Vliegverkeer onderbroken (maatregel verlengd tot en met 29 mei). Chartervluchten voor het vervoer van seizoenarbeiders zijn toegestaan mits het ontvangende land daar toestemming voor geeft. Zie ook informatie hieronder.
 • Verbod om naar buiten te gaan, behalve voor bijv. woon-werkverkeer. Een verklaring moet worden ingevuld. Tevens bewijzen meedragen zoals een scan van de getekende arbeidsovereenkomst en een getekende werkgeversverklaring volgens model van de Roemeense overheid.
 • Quarantaine onderbreken voor uitreizen is niet toegestaan.

 

Coronamaatregelen

De overheid heeft met ingang van 18 mei voor 30 dagen de noodtoestand uitgeroepen.

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Hongarije, Oostenrijk, Duitsland. Bekijk ook de informatie bij die landen op deze website.

 

Is het mogelijk een chartervlucht uit Roemenië te laten komen?

Ja, dat is mogelijk, in de informatie voor ondernemers over chartervluchten uit Roemenie kunt u zien waar u rekening mee moet houden.

Spanje

NAAR Spanje

 • Inreisverbod voor niet-Spanjaarden, m.u.v. personen die in Spanje een woning hebben (houder van ‘groen kaartje’)
 • Vliegverkeer en autoverkeer zeer beperkt.
 • Bij aankomst in Spanje verplichte quarantaine van 14 dagen. Deze maatregel geldt tot 1 juli. Geldt niet voor doorreis.

Spanje UIT

 • Uitreizen per auto toegestaan. Waarschijnlijk alleen reizigers op weg naar het thuisland. Maximaal twee personen per auto. Voor uitreizen dit formulier.

Informatie voor werknemers die vanuit Spanje naar Nederland vliegen

Werknemers die via of vanuit Spanje naar Nederland vliegen, zijn verplicht een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze verklaring wordt op het vliegveld verstrekt. Na aankomst in Nederland 14 dagen quarantaine.

Landen waar uw werknemer doorheen reist: Frankrijk en België.

 • Voor doorreis door Frankrijk dit formulier nodig. De reisvereisten gelden tot tenminste 15 juni.
 • Voor doorreis door België dit formulier nodig.

Bekijk ook de informatie bij België op deze website.

 

Informatie voor werknemers die vanuit hun thuisland naar Nederland komen en hier ook gaan verblijven

Voor deze categorie geldt dat het van toegevoegde waarde KAN zijn als ze bij de grenzen kunnen laten zien dat ze aan de slag gaan in de voedselketen / een zogenaamde vitale sector. Daarom adviseren wij om het volgende te mailen naar de werknemers met het verzoek dat uit te printen en bij zich te hebben tijdens de reis:

 • Een scan van de door de werkgever getekende arbeidsovereenkomst.
 • Een getekende werkgeversverklaring waarin staat waar de werknemer gaat werken in de voedselketen. Daar zijn geen formele documenten voor. We hebben echter een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze in beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Vraag & antwoord over de grensopenstellingen

 

Is het mogelijk een chartervlucht uit Roemenië te laten komen?

Ja, dat is mogelijk, in de informatie voor ondernemers over chartervluchten uit Roemenie kunt u vinden waar u rekening mee moet houden.

 

Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kunt u hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als uw medewerkers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht vindt u meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel bij werknemers die bij u in dienst zijn adviseren wij contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Als u probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij uw uitzendbureau na te vragen of de mensen die naar u uitgezonden worden wel verzekerd zijn.

Kunnen mijn werknemers wel terug naar huis?

Duitsland probeert onnodig inreizen zoveel mogelijk te beperken. Terugkeren naar het land van herkomst via Duitsland is echter wel toegestaan, mits dit de kortste route is. De algemene tip is: heb bewijsstukken bij je over de aard van je reis (verklaring van werkgever) en blijf op de snelweg. Onderweg de snelweg verlaten voor een bezoek aan een stad is niet toegestaan.

Verschillende landen hebben een noodtoestand uitgeroepen.

De Poolse regering verbiedt het inreizen, met uitzondering van onder andere Poolse onderdanen. Zij dienen echter wel twee weken in quarantaine te gaan. Een uitzondering bestaat voor mensen die de grens vanuit een EU-land met Polen zijn overgestoken voor zakelijke, professionele of educatieve doeleinden. Poolse inwoners die in Nederland gewerkt hebben, vallen volgens onze laatste informatie onder deze uitzondering. Dit is echter nog niet formeel bevestigd door de Poolse grenswacht. Bewijs wordt aan de grens gevraagd, wij adviseren hiervoor een kopie van de arbeidsovereenkomst mee te nemen alsmede een werkgeversverklaring. Daar is geen formeel document voor. De Taskforce Arbeid heeft echter wel een format voor een dergelijke verklaring opgesteld. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Pools, Engels, Bulgaars, Roemeens en Hongaars.

Indien wel quarantaine wordt opgelegd aan de grens, dient de passant aan de grenswachter de verblijfplaats in Polen en telefoonnummer door te geven. De betreffende persoon dient veertien dagen op dat adres te verblijven. Dat wordt streng gehandhaafd. De politie kan onverwachts voor de deur staan om de quarantaine te controleren. Een alternatief is een speciale app. Met deze app kan de persoon gevolgd worden en kan in combinatie met locatiegegevens vastgesteld worden of de regels nageleefd worden.

Boetes voor het niet naleven van de regels liggen tussen de 500 en 5.000 zloty’s (omgerekend € 111 tot € 1.110,-).

Informatie in het Engels over de beperkingen voor het inreizen en de quarantaine maatregelen leest u op deze informatiepagina van de Poolse overheid.

Roemenen en Bulgaren kunnen terug naar huis, maar zij moeten, voor zover onze informatie strekt, 14 dagen thuis in quarantaine.

Kan ik arbeidsmigranten nog inschrijven in het RNI?

Ja, dat kan.

De 19 RNI-loketten in Nederland zijn aangemerkt als vitaal proces en zijn in deze crisistijd gewoon open. Werkgevers kunnen voor hun seizoenarbeiders op de gebruikelijke wijze afspraken maken bij de 19 RNI-loketten in het hele land. Vanwege de corona-crisis kan het wel zijn dat de RNI-loketten minder bezet zijn. Het kan ook voorkomen dat er minder snel of helemaal niet op redelijke termijn een afspraak ingepland kan worden. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft hierover contact gehad met het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor advies.

Lees hier meer …

Mijn buitenlandse werknemers willen niet komen of zijn of willen naar huis. Hiermee wordt het werk niet meer gedaan. Wat kan ik doen?

Ga met uw werknemers in gesprek. Probeer hen gerust te stellen en extra comfort te geven. Ook zij hebben daar behoefte aan. We zien dat veel arbeidsmigranten nu (willen) terugkeren naar huis, in tijden van crisis is de familieband erg hecht. Mogelijk zal ook in de thuislanden een moreel beroep op de mensen zelf worden gedaan indien er tekort aan arbeid is.

Is de website postedworkers.nl om werknemers aan te melden en de grens over te komen?

Nee, deze website is voor zzp’ers uit het buitenland die in Nederland komen werken en hun opdrachtgever in Nederland.

Waar vind ik informatie over de reisadviezen per land?

De Rijksoverheid heeft een website met daarop per land de status rond grensverkeer. Dit vindt u hier. Houd deze site goed in de gaten want de situatie kan snel veranderen.