Enquête: ben jij geïnteresseerd in de app ‘Welkom op ons bedrijf’?

Enquête: ben jij geïnteresseerd in de app ‘Welkom op ons bedrijf’?
7 september 2022 Marco

Agrarische werkgevers geven aan dat zij een communicatiekloof ervaren tussen hen en hun internationale werknemers, met name wanneer de werknemers zich nog in hun thuisland bevinden. Een app kan dit probleem verhelpen. Maar voor een ondernemer is het bouwen van een app te duur. Daarom onderzoeken wij of we gezamenlijk een app kunnen ontwikkelen die iedere werkgever op maat kan inrichten voor zijn bedrijf. Moet deze app ‘Welkom op ons bedrijf’ er volgens jou komen? Vul de vragenlijst in en help de app te realiseren. 

Deze video schetst een beeld van hoe de app er mogelijk uit kan komen te zien

Over de app

Een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap is een complete en juiste informatievoorziening voor mensen die bij je gaan werken. Mensen die tijdelijk naar Nederland komen, de internationale werknemers, kennen de wetten en regels in Nederland niet, spreken de taal niet en weten ook niet goed wat ze kunnen verwachten als ze in Nederland aankomen.

Gebrek aan kennis maakt mensen kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat internationale werknemers goede en betrouwbare informatie krijgen. We denken dat het ontsluiten van de informatie het beste elektronisch kan. Een app lijkt het meest gebruiksvriendelijk voor de medewerkers en is het meest op maat te maken voor werkgevers.

Met de app ‘Welkom op ons bedrijf’ kan een werkgever zijn internationale werknemers informeren in hun eigen taal over bijvoorbeeld het bedrijf, de werkzaamheden, huisvesting, lokale voorzieningen (zoals de supermarkt of sportschool) en arbeidsvoorwaarden. Bekijk ook de video die een beeld schetst van hoe de app er mogelijk uit kan komen te zien. Het onderzoek naar een app ‘Welkom op ons bedrijf’ wordt gefinancierd vanuit Colland Arbeidsmarkt.

Wat vind jij belangrijk? Vul de enquête in!

Op dit moment doen wij onderzoek naar de wensen en behoeften onder werkgevers.  Graag horen we die van jou ook! Vul daarom deze vragenlijst in. Om ook werkgevers in de fruitteelt en open teelten de kans te geven te reageren, is de uiterste invuldatum verlengd tot en met 25 september. Daarna informeren we je over de uitkomsten en het vervolg.

0 Reacties

Laat een reactie achter