‘Efkes doen’ en toch veilig werken

‘Efkes doen’ en toch veilig werken
2 september 2019 Mirthe Post
Wim van den boomen

Vroeger tijdens het avondeten verdeelde mijn vader de taken die we nog ‘efkes moesten doen’ voor het slapen gaan. Nog even het gras maaien, de silo bijvullen, het erf schoonvegen. Voordat we de deur uitstormden om aan de slag te gaan, was het onze moeder die dan altijd zei ‘en wel goed opletten!’. Dat is precies wat LTO samen met Stigas zegt tijdens de Veilig op 1-week die maandag 16 september begint: blijf opletten! Zo maken we de agrarische sector bewust van mogelijke risico’s in en op het bedrijf.

Ongeluk in een klein hoekje

In 2018 waren er 14 dodelijke ongevallen te betreuren in de agrarische sector. Onze aandacht voor veiligheid mag niet verslappen. Veiligheid gaat namelijk niet alleen over goedgekeurde machines, het gaat vooral om veilig gedrag. Op grotere bedrijven is het vaak mogelijk elkaar te attenderen op onveilig gedrag, op kleinere bedrijven is dat niet het geval. De boer werkt vaak alleen en is zich niet altijd bewust van de veiligheidsrisico’s omdat het werk hem zo vertrouwd is. Maar we werken met machines en levende have, een ongeluk zit in een klein hoekje!

Vreemde ogen

Door aandacht te vragen voor de veiligheidsrisco’s op het boerenbedrijf maken we agrariërs bewust. We roepen ze op te kijken naar hun eigen bedrijf en de risico’s vast te stellen. Het is ook een idee om tijdens studiebijeenkomsten bij elkaar op het bedrijf te kijken. Vreemde ogen zien immers andere dingen. Tijdens de Week van de Veiligheid vragen we ook erfbetreders actief te kijken naar veiligheidsrisco’s op de bedrijven die ze bezoeken en die bespreekbaar te maken met de ondernemer. Dat moet een ondernemer niet zien als een verwijt of terechtwijzing, maar als een handreiking van een betrokken partner. Ieder bedrijfsongeval in de agrarische sector is er immers één teveel!

Wim van den Boomen
Portefeuillehouder Sociaal Economisch Beleid LTO Nederland

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter