Eerste Kamer stemt in met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Eerste Kamer stemt in met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
11 februari 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:37

Wij hebben u eerder geïnformeerd over het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), waar het afschaffen van de VAR een belangrijk onderdeel van is. Vandaag, 2 februari 2016, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.
De stemming in de Eerste Kamer vond plaats na een uitgebreid debat over het onderwerp op 26 januari jl. Bij deze plenaire behandeling van het wetsvoorstel heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd om de afschaffing van de VAR uit te stellen tot 1 mei 2016. Tevens is er afgesproken dat vanaf 1 mei 2016 een overgangsjaar in zal gaan, tot 1 mei 2017. Gedurende dit overgangsjaar zal de Belastingdienst wel controleren en waarschuwen, maar terughoudend zijn met sancties wegens overtredingen van de nieuwe wetgeving.

In plaats van de VAR zal er worden gewerkt met modelovereenkomsten waardoor opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf hun arbeidsrelatie kunnen laten beoordelen door de Belastingdienst. In deze overeenkomst staat omschreven op welke manier en onder welke omstandigheden opdrachten worden uitgevoerd. De Belastingdienst zal deze overeenkomsten beoordelen voor wat betreft de vraag of er loonheffing en premies sociale verzekeringen moeten worden ingehouden. De opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben dan vooraf zekerheid en kunnen in principe niet achteraf met een naheffing loonheffing geconfronteerd worden. Belangrijk is wel dat de overeenkomst in de praktijk exact zo uitgevoerd moet worden als deze is vastgelegd.

LTO heeft een modelovereenkomst ontwikkeld voor zzp’ers in de agrarische sector. Dit model ligt momenteel bij de Belastingdienst, ter beoordeling. Zodra dit model is goedgekeurd informeren wij u en kunt u deze downloaden via de websites van de Werkgeverslijn en van de Belastingdienst.
Ons advies aan agrarische zzp’ers en opdrachtgevers is om dit model af te wachten, alvorens zelf een model voor te leggen aan de Belastingdienst. U kunt dan eerst beoordelen of de modelovereenkomst voor u passend is.

0 Reacties

Laat een reactie achter