Edward Nijk

Edward Nijk
21 juni 2017 Diana Eleveld
legpluimvee

Edward Nijk heeft samen met twee partners een biologisch pluimveebedrijf in Almen. Ze maken gebruik van vier flexibele arbeidskrachten, die met regelmaat op het bedrijf komen helpen. De komst van de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij is volgens Nijk van groot belang: “Zonder cao zit je in een grijs gebied te werken en worden verkeerde afspraken gemaakt. Zowel werknemers als werkgevers hebben duidelijkheid nodig.”

Overuren
Het pluimveebedrijf van Nijk heeft elk jaar piekperioden van 4 a 5 weken, waarin de medewerkers overuren draaien. Nijk is blij dat deze uren eenvoudig te verwerken zijn. “In de nieuwe cao is duidelijker vastgelegd wanneer een werknemer overuren maakt en of er een toeslag aan de orde is. Met ons personeel spreken we een vast aantal uur in de week af. In piekperiodes, wanneer het bedrijf bijvoorbeeld een grote schoonmaakbeurt krijgt, is 38 uur in de week te weinig. Na deze periode heb je weer een opstarttijd, waarin het werk minimaal is. Overuren die gemaakt zijn tijdens de piekperiode, worden doorgeschoven. Dit is wel zo makkelijk.”

Erkend leerbedrijf
Sinds kort is het bedrijf ook een erkend leerbedrijf. Nijk is enthousiast over de subsidie die de nieuwe cao biedt voor 50 BBL-plekken en individueel scholingsbudget voor werknemers. “In de toekomst dreigt er een tekort te zijn aan mensen die in de agrarische sector willen werken. Door deze subsidiemogelijkheid gaan agrarische ondernemers actiever op zoek om mensen op te leiden én doen net dat stapje meer. Dit biedt voor mij en werknemers ook meer ruimte om vaker samen op excursie of naar een cursus te gaan.”

De pluimveehouder plaatst wel een kritische noot over de totstandkoming van de cao. “We zijn drie jaar cao-loos geweest. Dit heeft veel te lang geduurd. Deze cao loopt nog tot 31 december 2017. Het is te hopen dat er aansluitend hierop gelijk weer een nieuwe cao komt.”

Toepasbare kennis aanwezig bij de Werkgeverslijn
Één keer per jaar bezoekt Nijk een informatieavond van de Werkgeverslijn. “Deze avonden zijn zeer nuttig. De Werkgeverslijn legt helder uit hoe de cao werkt en waar je als werkgever op moet letten. Ook is er genoeg tijd om vragen te stellen.”

Daarnaast is de pluimveehouder te spreken over de dienstverlening: “De medewerkers van de Werkgeverslijn spreken onze taal. Ze hebben toepasbare kennis om mij te helpen met de vragen waar ik mee zit. Ze zijn makkelijk te bereiken en maken echt tijd voor je. Ook zit de site goed in elkaar en is er veel bruikbare informatie op te vinden.”

0 Reacties

Laat een reactie achter