Doelgroepen Wet Banenafspraak

Doelgroepen Wet Banenafspraak
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:37

De mensen die tot de doelgroep voor de Banenafspraak vallen zijn:

  1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
  2. Mensen met een Wsw-indicatie;
  3. Wajongers met arbeidsvermogen;
  4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

De sociale partners en gemeenten hebben afgesproken dat mensen op de Wsw-wachtlijst en Wajongers de eerste jaren voorrang krijgen bij het plaatsen op een baan.

Doelgroepregister
De mensen uit de doelgroepen komen in een doelgroepregister te staan. Het UWV beheert dit register. Mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en de mensen met een Wiw en ID-baan zijn in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen.

U kunt als werkgever bij het UWV navragen of een (potentiële) werknemer is opgenomen in dit doelgroepregister. Een werkgever kan namelijk via het Burgerservicenummer (BSN) en het loonheffingennummer het UWV vragen of een (potentiële) werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Werkgevers kunnen daarvoor een formulier downloaden op de website van het UWV. Op termijn (verwachting najaar 2015) kunnen werkgevers het register via het werkgeversportal van UWV zelf raadplegen.

De mensen uit de Participatiewet neemt het UWV in het register op als het UWV heeft beoordeeld dat zij tot de doelgroep behoren. Wanneer u als werkgever iemand uit de doelgroep van de Participatiewet wilt aannemen, dan kunt u niet zelf om een beoordeling bij het UWV vragen. Wel kunt u de gemeente vragen om een beoordeling bij het UWV aan te vragen.

0 Reacties

Laat een reactie achter