Doe mee aan het arbeidsmarktonderzoek van Colland

Doe mee aan het arbeidsmarktonderzoek van Colland
14 februari 2022 Marten

Inzicht in de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van de juiste mensen

De juiste werknemers vinden en behouden, dat is de kunst. Heb jij de juiste werknemers op de juiste plaats?

Sluit je huidige personeelsbestand goed aan bij de werkzaamheden in je bedrijf? Is er genoeg instroom in de sector van mensen met de juiste kennis en vaardigheden?

De brancheorganisaties van de agrarische en groene sector zetten zich hiervoor in. Om actief en effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Bij actief arbeidsmarktbeleid kun je bijvoorbeeld denken aan de juiste instroom en vakkennis. Daarom wordt er ook dit jaar een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd.

Jouw deelname aan het onderzoek doet ertoe

Door jouw deelname aan het onderzoek krijgen we samen inzicht in de gehele agrarische en groene sector én in jouw specifieke sector. Bijvoorbeeld over vacatures en de in- en uitstroom van werknemers. Maar ook of er verschuivingen zijn in het soort opleidingen wat door je wordt gevraagd en in jouw verwachtingen voor de toekomst. Om gedegen uitspraken te kunnen doen is het belangrijk dat voldoende bedrijven uit onze sector deelnemen. Daarvoor hebben we dus ook jouw deelname nodig.

Uitvoering van het onderzoek en privacy

Een groot aantal brancheorganisaties wil graag weten hoe het gaat met de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. Daarom zijn er -samen met de vakbonden- afspraken gemaakt over een gezamenlijk onderzoek in alle Colland-sectoren. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research voeren het onderzoek uit. De uitkomsten uit de enquête worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. De gegevens over jouw bedrijf worden dus nooit aan anderen doorgegeven.

In de periode februari tot en met april wordt een groot aantal bedrijven per mail, brief en/of telefonisch benaderd.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op hun website en worden door brancheorganisaties en vakbonden gebruikt om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren.

0 Reacties

Laat een reactie achter