Doe mee aan arbeidsmarktonderzoek Colland

Doe mee aan arbeidsmarktonderzoek Colland
3 maart 2020 Diana Eleveld

Om een actief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Het arbeidsmarktbeleid van werkgevers- en werknemersorganisaties richt zich bijvoorbeeld op het bevorderen van voldoende beschikbaarheid van goed opgeleide nieuwe medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers vanuit andere sectoren en het duurzaam ontwikkelen van mensen die al in de sector werken.

Colland Arbeidsmarkt voert elke twee jaar een arbeidsmarktonderzoek uit in alle agrarische sectoren en raadpleegt hiervoor ondernemers en werkgevers. Door uw deelname krijgen we samen inzicht in de gehele agrarische en groene sector én in uw specifieke sector. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research verwerken de resultaten anoniem tot sectortotalen en gemiddelden. De gegevens over uw bedrijf worden dus nooit aan anderen doorgegeven. De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl en worden gebruikt om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren.

In de periode februari tot en met april 2020 wordt een groot aantal ondernemers per mail, brief en/of telefonisch benaderd voor het meedoen aan het onderzoek. LTO roept u dan ook op mee te doen aan dit onderzoek om zoveel mogelijk informatie vanuit alle agrarische sectoren te verkrijgen die ook in onze lobby gebruikt kan worden.

0 Reacties

Laat een reactie achter