Dirk de Heer

Dirk de Heer
4 januari 2017 Mirthe Post

Dirk de Heer heeft een extensief akkerbouwbedrijf in Noord-Holland met ongeveer 100 hectare. Hierop staan vooral veel maaigewassen, maar hij verbouwt ook aardappels en suikerbieten die machinaal geoogst worden. Vanuit de vakgroep akkerbouw is De Heer afgevaardigd naar de regiegroep Open Teelten en daar zat hij aan tafel bij de gesprekken over de nieuwe cao.

In de regiegroep voelt De Heer zich soms een beetje de vreemde eend in de bijt. “De gemiddelde akkerbouwer is als werkgever natuurlijk niet te vergelijken met de grote bedrijven in bijvoorbeeld de bloembollensector of de fruitteelt. In onze sector werken we vaak met een paar vaste jongens, stagiaires of met zzp’ers. Maar het is goed om daar aan tafel kan zitten, ik kan veel leren van mijn gesprekspartners.”

Belangen bundelen in één cao
De inrichting van arbeid is in verschillende sectoren binnen de Open Teelten heel uiteenlopend. Dat maakt het een flinke klus om er samen uit te komen, volgens de Heer. Hij vindt het mooi om te zien hoe de verschillende belangen samen worden gebracht in één cao en is tevreden met het behaalde resultaat. “We hebben ons best gedaan om te kijken naar de praktijk en de veranderende vraag vanuit de samenleving. Dat vraagt veel polderen, luisteren en praten, maar volgens mij zijn we tot een goede cao gekomen.”

Tussen al die verschillende wensen en belangen is de akkerbouw vaak de verbindende factor, meent De Heer. “De uitersten van de andere deelsectoren komen bij ons in het midden samen en dat maakt het mogelijk dat we kunnen komen tot collectieve afspraken.”

T-rijbewijs
Voor zijn eigen sector is De Heer blij dat er een tegemoetkoming in de kosten komt voor het T-rijbewijs. “Ik vind dit een goede besteding van het geld van Colland, dat toch uit de sector komt. Het is een mooie investering in jonge mensen.”

Chapeau voor Werkgeverslijn
Over de Werkgeverslijn is De Heer heel positief. “Chapeau voor de Werkgeverslijn! Voor ondernemers is het onmogelijk om alles te weten over werkgeverschap, er verandert telkens zo veel. De adviseurs van de Werkgeverslijn zorgen ervoor dat alle actuele kennis paraat is voor de sector. Daar komen we verder mee!”

0 Reacties

Laat een reactie achter