Deur blijft open voor lage ww-premie seizoenswerk; scholieren onder lage ww-premie

Deur blijft open voor lage ww-premie seizoenswerk; scholieren onder lage ww-premie
6 februari 2019 Mirthe Post

Laatste update: 12 februari 2019, 13:09

De deur voor toepassing van de lage ww-premie bij seizoenswerk staat nog steeds open. Op initiatief van VVD en CDA en met brede steun in de Tweede Kamer moet Minister Koolmees (SZW) in gesprek met de land- en tuinbouw over de knelpunten die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) oplevert voor seizoenswerk. “We hadden graag gezien dat het lage ww-tarief voor seizoenswerk nu direct was geregeld, maar door uitvoeringsproblemen lijkt dat nu niet mogelijk” zegt LTO-voorzitter Marc Calon. “De politiek heeft de zorgen van werkgevers met seizoenarbeid serieus genomen en dankzij brede politieke steun komt er op korte termijn overleg om tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen.”

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties zijn blij met deze duidelijke boodschap van de Tweede Kamer. Samen met andere ondernemersorganisaties hebben we in de campagne Zo werkt het niet! benadrukt dat werkgevers niet moeten opdraaien voor beprijzing van seizoenswerk. “Tijdelijk werk, zoals seizoenswerk, het opvangen van pieken door scholieren of vervanging bij ziekte, laat zich niet vastspijkeren in een vast dienstverband. Daar is de politiek nu ook van doordrongen”, zegt Marc Calon.

Ook was er brede steun voor het amendement van de SGP, CU, VVD, FvD en CDA dat mogelijk maakt dat voor jongeren onder 21 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werken, de lage ww-premie gaat gelden. Veel jongeren hebben naast hun studie op zaterdag en in de vakanties een bijbaantje; ook in de land- en tuinbouw. Ook heeft de Tweede Kamer, op basis van moties van VVD-Kamerlid Wiersma en CDA-Kamerlid Heerma, jaarlijks € 12 miljoen beschikbaar gesteld voor scholing en versterking van de leercultuur. Werkgevers in de landbouw, horeca en recreatie krijgen hiervoor een tegemoetkoming in de loonkosten. “Investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers en het bieden van leer-werkplaatsen voor jongeren is belangrijk voor de toekomst van onze sector” zegt Marc Calon. “Daar zijn we blij mee en denken graag mee over de invulling.”

LTO Nederland vindt het verder positief dat met de Wet Arbeidsmarkt in Balans een nieuwe ontslagrond wordt geïntroduceerd. Met deze cumulatiegrond kunnen meerdere redenen voor ontslag worden gecombineerd. Ook wordt de keten van tijdelijke contracten weer verruimd van 24 naar 36 maanden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat in per 1 januari 2020 nadat de Eerste Kamer ook heeft ingestemd met dit wetsvoorstel. Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter