Denken vanuit kansen in plaats van in beperkingen

Denken vanuit kansen in plaats van in beperkingen
8 oktober 2020 Sophie

De land- en tuinbouw is een sector waar ook ruimte is voor mensen met een arbeidsbeperking. Door te laten zien welke kansen het werken met mensen met een arbeidsbeperking biedt, stimuleert Agro Werkt Onbeperkt de instroom van deze doelgroep en worden ondernemers geïnformeerd en geïnspireerd.

Onze sector kent al veel ondernemers die inclusief ondernemen. Dit maakt mij trots. Voor andere sectoren is de vanzelfsprekendheid die er is in de land- en tuinbouw op inclusief werkgeverschap bijzonder. De land- en tuinbouw kent hierin veel voorbeelden van langdurige arbeidsrelaties. Ondernemers vinden dat vrij vanzelfsprekend. Mooi om dat contrast te horen en vooral vanuit het eerlijke verhaal van onze ondernemers een bijdrage te kunnen leveren aan wat nodig is om inclusief werkgeverschap te ondersteunen.

Werken met mensen met een arbeidsbeperking brengt voordelen met zich mee voor werkgevers. Zo blijkt uit onderzoek dat het ziektepercentage in een bedrijf omlaaggaat. Andere werknemers spiegelen hun gezondheid aan die van hun collega’s met een arbeidsbeperking waardoor zij minder snel de neiging hebben zich ziek te melden. Daarnaast zijn mensen met een arbeidsbeperking vaak gemotiveerd om te werken; hun enthousiasme werkt aanstekelijk op de werkvloer.

Agro Werkt Onbeperkt zet in op verbinding. Ik ben alert op signalen van ondernemers, zodat ik hier op kan inspelen. Ook haal ik ondernemersverhalen op ter voorbeeld en inspiratiebron voor andere werkgevers. Denk vanuit kansen en niet vanuit beperkingen. Mocht je mogelijkheden zien om inclusief te ondernemen, dan zou ik zeker aanraden om de uitdaging aan te gaan en deze doelgroep een fijne werkomgeving te bieden.

Agro Werkt Onbeperkt sluit naadloos aan bij de Week van de 1000 voorbeelden die plaatsvindt van 26 tot en met 30 oktober. Een week waar de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland de spotlight zetten op de inclusieve arbeidsmarkt. Ook in deze onzekere periode, waar we allemaal geconfronteerd worden met de impact van COVID-19, is het belangrijk om aandacht te hebben én te houden voor (toekomstige) medewerkers met een arbeidsbeperking. Werk is namelijk meer dan doen waarvoor je bent aangenomen. Werk is het hebben van contacten met collega’s, het is een reden om ’s ochtends het bed uit te komen, het draagt bij aan zelfstandigheid, groei en eigenwaarde én het aan het eind van de dag thuiskomen met verhalen. Werkgevers informeren en inspireren om invulling te geven aan de Banenafspraak en daarmee een kans geven aan mensen met een arbeidsbeperking. Dat is het doel van ‘Op naar de 100.000 banen’. Via Agro Werkt Onbeperkt geeft de agrarische sector daar al een aantal jaren invulling aan.

Ben jij een inclusieve ondernemer en wil jij collega’s inspireren of je ervaringen of knelpunten delen? Wij komen graag met je in contact!

Lees meer over dit onderwerp op de themapagina.

Liesbeth van der Vegt
Projectleider Agro Werkt Onbeperkt

Liesbeth vd Vegt

‘Op naar de 100.000 banen´ is een initiatief van werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland en heeft ten doel om werkgevers te informeren en inspireren om mede invulling te geven aan de Banenafspraak. Binnen het project ‘Op naar de 25.000 banen’ wordt dit op verzoek van het ministerie van SZW hetzelfde gedaan voor overheidswerkgevers. In totaal een doelstelling van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

0 Reacties

Laat een reactie achter