Deel uw WWZ praktijkervaringen met de Tweede Kamer

Deel uw WWZ praktijkervaringen met de Tweede Kamer
22 februari 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:41

Hoe werkt de Wet werk en zekerheid in de praktijk? De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is benieuwd naar de eerste praktijkervaringen die mensen en organisaties met de Wet werk en zekerheid (Wwz) hebben opgedaan. U kunt uw ervaringen delen door uiterlijk donderdag 25 februari een e-mail te sturen naar wwz@tweedekamer.nl.

Door de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 is een aantal hervormingen op de arbeidsmarkt doorgevoerd. Deze hervormingen hebben onder meer invloed op de ontslagprocedure, de rechtspositie van flexwerkers en de duur van de WW-uitkering. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is benieuwd naar de uitwerking van de Wwz. Wat gebeurt er in de praktijk? Doen zich problemen voor? Zo ja, gaat het dan volgens u om aanloopproblemen of structurele problemen? En zijn er al feitelijke en/of statistische gegevens over de effecten van de Wwz beschikbaar?

Stuur uw reactie
U bent van harte welkom om uw eerste praktijkervaringen te delen met de commissie, bij voorkeur voorzien van feitelijke en/of statistische gegevens. U kunt tot en met donderdag 25 februari een reactie sturen naar wwz@tweedekamer.nl.

Bron: Tweede Kamer

0 Reacties

Laat een reactie achter