De ondernemer centraal in de Week van de RI&E

De ondernemer centraal in de Week van de RI&E
22 september 2020 Sophie
medewerker plantenkwekerij

Deze week is het de Week van RI&E. Een initiatief van onder meer werkgevers en werknemers, bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van veilig en gezond werken.

De risico-inventarisatie & evaluatie is een enorm handig hulpmiddel bij veilig en gezond werken. Het brengt op een gestructureerde wijze risico’s in kaart. In een plan van aanpak wordt vervolgens vastgelegd welke maatregelen getroffen gaan worden om de risico’s weg te nemen of het effect ervan te verkleinen. Hiermee werken ondernemers aan een veilig en gezonde werkomgeving. Hoewel belangrijk, hebben nog niet alle ondernemers een RI&E. En dat geldt ook voor de agrarische en groene sector.

“Als ergens het belang van veilig werken geldt, dan is het wel op het veld, de stal, de kas en het erf”, zegt Wim van den Boomen, namens LTO Nederland werkgeversvoorzitter van Stigas. Een RI&E is wettelijk verplicht en vergt hooguit zes uur werk. Van den Boomen: “Ondernemers die via Stigas een RI&E maken, zijn vaak verrast over het gemak van de online tool. Vaak is de RI&E gratis, de enige investering is een halve werkdag en je kunt er vier jaar mee vooruit!”

De Week van de RI&E maakt onderdeel uit van een meerjarenplan van het ministerie van SZW om naleving van de RI&E-plicht te vergroten. Daarbij past naast communicatie, ook het ondersteunen van ondernemers en intensivering van het toezicht. Ondernemers in de agrarische en groene sector die aan de slag willen met een RI&E, kunnen terecht op de website van Stigas.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter