De gesprekscyclus

De gesprekscyclus
4 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 7 december 2016, 16:50

Het hoofddoel van het houden van een gesprekscyclus functioneren en beoordelen is het aan- en bijsturen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers, zodat zij een optimale bijdrage leveren aan het succes van uw bedrijf. Een gesprekscyclus bestaat uit de volgende gesprekken:

Door het organisatiebreed houden van een gesprekscyclus wordt:

  1. een vast moment gecreëerd waarop leidinggevende en medewerker voorbereid en op een gestructureerde manier met elkaar praten;
  2. inzicht gekregen in eventuele belemmeringen in het functioneren van de medewerker en kunnen oplossingen worden aangegeven;
  3. de samenwerking tussen leidinggevende en medewerker versterkt;
  4. zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van kennis en ervaring van alle medewerkers.

U bepaalt zelf of u alle gesprekken in de cyclus voert en met welke frequentie. Aan te bevelen is minimaal een maal per jaar met uw medewerker in gesprek te gaan. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een gecombineerd functionerings- en beoordelingsgesprek.

0 Reacties

Laat een reactie achter