De Arbowet – Wat wijzigt er vanaf 1 juli

De Arbowet – Wat wijzigt er vanaf 1 juli
8 februari 2017 Mirthe Post

Laatste update: 6 oktober 2021, 12:30

Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Er komt meer aandacht voor preventie. De werknemer kan bij twijfel aan het oordeel van zijn bedrijfsarts een second opinion aanvragen en het melden van beroepsziekten wordt gestimuleerd. Via Stigas en SAZAS is het meeste voor onze sector agrarisch en groen al geregeld.

1.Meer preventie in de bedrijven

Naast de bedrijfsarts krijgt de preventiemedewerker (een deskundige medewerknemer die de werkgever ondersteunt bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer) een belangrijkere rol. De medezeggenschap moet voortaan instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker. De arbodienst is verplicht om nauw samen te werken met de medezeggenschap. Stigas past de huidige cursus Preventiemedewerker aan op de nieuwe eisen.

Het preventiespreekuur wordt in ere hersteld. Werknemers krijgen het recht de bedrijfsarts te raadplegen over gezondheidsvragen die een relatie hebben met het werk. Ook als er geen sprake is van ziekteverzuim. Voor werknemers in de agrarische en groene sector is het preventiespreekuur, dankzij de ketensamenwerking tussen Stigas en SAZAS, nooit weggeweest.

De bedrijfsarts kan de werkvloer bezoeken. Ook dit is in de agrarische en groene sector al jaren de gewoonte. Ook hier hebben Stigas en SAZAS afspraken over gemaakt.

2.Beroepsziekten onderkennen en melden

De bedrijfsarts wordt gestimuleerd beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit moet leiden tot meer preventie. ISZW (de voormalige Arbeidsinspectie) controleert hierop. Stigas voert sinds vorig jaar, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken, samen met het NCvB een project uit om de melding en preventie van beroepsziekten te optimaliseren.

3.Aanscherping randvoorwaarden waaronder de bedrijfsarts zijn werk doet

De werkgever en de arbodienst zijn verplicht een basiscontract op te stellen met afspraken over hun samenwerking. Voor de agrarische en groene sector is dit via Stigas en SAZAS al geregeld zonder extra bijkomende kosten. Geregeld is dat de bedrijfsarts:

  • iedere werkplek kan bezoeken;
  • adviseert over preventieve maatregelen;
  • nauw samenwerkt met de preventiemedewerker en de personele vertegenwoordiging;
  • beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
  • een klachtenprocedure heeft.

En verder?

Tot slot wordt ook de mogelijkheid van het aanvragen van een second opinion voor de werknemer die het niet eens is met de uitslag van een medisch onderzoek genoemd. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit voor klanten die een verzuimpakket  via SAZAS afnemen georganiseerd zal gaan worden. De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsartsen) en de OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten, hebben de voorkeur uitgesproken om de second opinion onder te brengen bij een onafhankelijk instituut. Zodra hier meer over bekend is bericht Sazas hierover.

Bron: Sazas 

0 Reacties

Laat een reactie achter