De anderhalve meter in de praktijk

De anderhalve meter in de praktijk
2 april 2020 Mirthe Post

De basisafspraak is dat er áltijd anderhalve meter afstand moet worden gehouden als men niet tot één huishouden behoort. Daarom moeten werknemers te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Zowel op de werkvloer, in de huisvesting van arbeidsmigranten als ook tijdens het vervoer van medewerkers. In dit artikel gaan we in op de praktische kant van deze maatregel.

De werkvloer
Mensen mogen alleen dichter op elkaar zijn als er bijvoorbeeld een (doorzichtige) wand tussen hen staat. Soms is het nodig om bijvoorbeeld de capaciteit van machines te beperken als mensen anders te dicht op elkaar zouden moeten staan om het werk bij te houden. Veel ondernemers beperken dan de capaciteit van de machine per uur en laten de machine bijvoorbeeld in twee ploegen bemensen. Werknemers moeten hier ook aan meewerken; de overheid heeft bepaald dat werkgevers de werktijden mogen aanpassen. Voor praktische voorbeelden van oplossingen die ondernemers vinden rond de knelpunten alsmede meer informatie over veiligheid op de werkvloer verwijzen wij graag naar https://www.stigas.nl/tips-en-goede-praktijkvoorbeelden/.

Huisvesting
Ook in de verblijven is de anderhalve meter van toepassing. Dus ook in keukens, verblijven en slaapvertrekken. In veel gevallen zal dat betekenen dat u minder mensen kunt huisvesten in uw huidige locaties. Ons advies is om dan op uw eigen bedrijf extra units te laten plaatsen. Dat is beter dan de mensen naar elders te laten reizen voor huisvesting. Gemeenten zien over het algemeen de ernst van de situatie in en gedogen deze extra huisvesting vaak. Dit nog even los van het benodigde vervoer. Mocht u toch elders huisvesting regelen, dan adviseren wij om dat te doen in kleinschalige huisvesting, bijvoorbeeld in vakantieparken (die nu toch grotendeels leeg staan). Die zijn op dit moment niet duur. Uw mensen onderbrengen in grootschalige en/of andermans huisvestingslocaties vergroot de besmettingskans op corona en raden we dus af.

Vervoer
Ook tijdens vervoer zijn de RIVM richtlijnen van toepassing en dient anderhalve meter afstand gehouden te worden. Maar hoe geef je een praktische invulling aan de maatregel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, en wil je niet veelvuldig op en neer rijden, waar het gaat over het vervoer van medewerkers?

We namen hier contact over op met verschillende touringcarbedrijven. Hoeveel mensen kunnen er vervoerd worden wanneer je 1.5 meter afstand moet bewaren? In een bus met een capaciteit van 62 personen, kunnen 20 mensen vervoerd worden met 1.5 meter afstand tussen iedere persoon. In een bus met een capaciteit van 50 personen, komt dit neer op 15 personen. Het is wel belangrijk dat ook bij het instappen en uitstappen, de 1.5 meter regel strikt gehanteerd wordt. Ook de vervoersbranche wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Nu een groot deel van het reguliere werk tijdelijk is weggevallen, zitten veel bedrijven te springen om hun expertise in te zetten om zo de impact van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Verschillende touringcarbedrijven geven aan tegen kostprijstarieven mee te willen denken in het vervoer van internationale werknemers die nu juist zo hard nodig zijn. Ondernemers die hier gebruik van willen maken, kunnen contact opnemen met een vervoerder in hun regio.

0 Reacties

Laat een reactie achter