Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw
23 april 2020 Diana Eleveld

Veilig werken, reizen en wonen nu belangrijker dan ooit

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere tijd gaat duren, hebben de Taskforce Arbeid van LTO Nederland & FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen samen met Stigas hiervoor een basisprotocol opgesteld. Het protocol is vanaf vandaag beschikbaar.

Duidelijke richtlijnen – basis voor maatwerk
Het protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Als de actualiteit daarom vraagt, wordt het aangepast. Een eerste aanpassing zal worden doorgevoerd zodra de overheid duidelijkheid geeft over het begrip ‘gezamenlijke huishouding’.

Arbeidsvoorwaardelijke gevolgen
Het protocol besteedt, op initiatief van CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen, ook aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor werknemers.

Uitgangspunten
Uitgangspunten voor het protocol zijn:
– de maatregelen van het RIVM;
– de richtlijn van 1,5 meter afstand houden;
– de maximale bescherming van werkgevers en werknemers.

‘Arbeidshygiënische strategie’
Om te bepalen wat veilig werken tijdens de coronacrisis inhoudt, wordt de zogeheten ‘arbeidshygiënische strategie’ gehanteerd. Dit betekent dat je allereerst kijkt of je het risico bij de bron kan aanpakken. Pas als dat niet kan, neem je andere maatregelen. De maatregelen in dit protocol hebben verschillende niveaus. Maatregelen van een hoger niveau, moeten de voorkeur hebben boven maatregelen van een lager niveau. Een maatregel van een lager niveau is alleen toegestaan als daar goede redenen voor zijn (het ‘redelijkerwijs-principe’).

In de praktijk kan dat er op verschillende manieren uitzien. Een voorbeeld van veilig 1,5 meter uit elkaar werken op het land of in de kas is: werken aan tafels die als de vlakken van een dambord tegen elkaar zijn geplaatst. Een voorbeeld van veilig werken aan de sorteerband, waar medewerkers dicht op elkaar staan en 1,5 meter afstand echt niet haalbaar is, bestaat uit: tussenschotten plaatsen.

Werkgevers en werknemers samen
“Veilig werken, reizen en wonen is nu topprioriteit. We zijn blij dat we als werkgevers en werknemers samen tot een protocol zijn gekomen”, aldus Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid, namens de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Ook de werknemersorganisaties zijn tevreden over het protocol. Jeroen Warnaar, bestuurder Land- en Tuinbouw bij CNV Vakmensen: “Waar dat kan, de problemen bij de bron aanpakken. En daar pas van afwijken als het echt niet anders kan. Dan blijft de gezondheid van ondernemers en werknemers zo goed mogelijk gewaarborgd.” Leo van Beekum, bestuurder Agrarisch en Groen bij FNV: “Wij krijgen momenteel veel klachten over mogelijk onveilige situaties. We hopen dat er met dit protocol duidelijkheid komt en dat er dan ook naar gehandeld gaat worden.”

Direct naar het protocol

0 Reacties

Laat een reactie achter