Communiceren met werknemers tijdens corona

Laatste update: 11 november 2020, 12:57

Communiceren met werknemers is juist in coronatijd heel belangrijk. Hoe informeert u hen goed over de geldende regels en houdt u uw personeel tegelijk betrokken en gemotiveerd? Als u werkt met internationale werknemers, heeft u daarbij ook te maken met de invloed van cultuurverschillen. Op deze themapagina vindt u informatie over dit onderwerp. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 – 888 66 88.

Corona webinar #13: communicatie en cultuurverschillen

Op dinsdag 10 november organiseerde de Werkgeverslijn land- en tuinbouw opnieuw een webinar over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Tijdens het webinar ging Diana Eleveld in gesprek met o.a. Mathilde Kockelkoren (Landelijk Adviseur Werkgeversdienstverlening met specialisatie EURES bij UWV) over communicatie en cultuurverschillen op de werkvloer. Er is aan de orde gekomen hoe u op een goede manier kunt communiceren met werknemers over de coronaregels. En welke impact cultuurverschillen hebben op de onderlinge communicatie.

Tips voor communicatie met werknemers in coronatijd

Tip 1 – Treed als kapitein op de voorgrond

Op crisismomenten kijken we allemaal naar de kapitein van het schip. Als ondernemer of bedrijfsleider op uw bedrijf, is dus belangrijk om uw gezicht te laten zien en uw stem te laten horen. Communiceer transparant en bemoedigend, over de crisismaatregelen die u neemt, over hoe het met eventuele zieke collega’s gaat, over de koers die jullie verder zullen varen. Laat ook ruimte voor vragen van zowel uw eigen medewerkers als externe partijen. Nog meer dan anders bent u nu de leidersfiguur waar mensen naar op zoek zijn.

Tip 2 – Heb oog voor het welzijn van medewerkers

Iedereen beleeft deze verwarrende periode anders. Maak bewust tijd vrij in uw agenda voor een-op-een gesprekken met collega’s, zodat u kunt polsen naar hun welbevinden en deze tijdig signaleert. Is een collega ziek? Sommige collega’s willen, ook als ze ziek zijn, toch nog contact met het werk. Anderen nemen liever wat afstand. Vraag waar uw medewerker behoefte aan heeft, zodat u die behoefte goed kunt invullen.

Tip 3 – Organiseer voldoende (virtuele) contactmomenten tussen collega’s

Waar uw medewerkers op dit moment ook werken, de kans is reëel dat het contact tussen de collega’s op een laag pitje staat. Daarom is het een goed idee om vaste informele contactmomenten te creëren: een fysieke of virtuele koffieklets in de namiddag of een afterwork borrel op vrijdagavond brengt iedereen weer met elkaar in verbinding.

Tip 4 – Neem zorgen van medewerkers altijd serieus

Mensen kunnen irrationeel reageren, zich onnodig zorgen maken. Bagatelliseer nooit. Toon begrip en respecteer het recht van medewerkers om zich zorgen te maken.

Tip 5 – Blijf zelf goed geïnformeerd

Wijs minstens één persoon aan binnen uw bedrijf die de verantwoordelijkheid heeft om altijd op de hoogte te zijn van actuele coronawetgeving en ontwikkelingen hieromtrent. Volg de webinars van de Werkgeverslijn en blijf de corona themapagina checken. Zo kunt u werknemers ook altijd van feitelijke informatie voorzien en waar nodig rust brengen.

Bronnen: Bond beter leef milieu en Adformatie

Video: praktijkvoorbeeld Van Lipzig Tuinderijen

Goed werkgeverschap in coronatijd… hoe doe je dat? De Werkgeverslijn bezoekt Van Lipzig Tuinderijen in Horst voor een praktijkvoorbeeld. Binnen het bedrijf wordt er al veel gelet op hygiëne om virussen en bacteriën buiten te houden. Nu met corona worden er nog extra maatregelen genomen, welke tot nu toe goed verlopen. “We zijn goed geïnformeerd waardoor we weten waar we hulp kunnen zoeken als we het nodig hebben.”

Verhaal: praktijkvoorbeeld orchideeënkwekerij Opti-flor

Open en transparant communiceren met hun driehonderd medewerkers staat hoog in het vaandel bij orchideeënkwekerij Opti-flor in het Westland. De coronacrisis vraagt om extra aandacht voor communicatie. ‘Persoonlijk contact is moeilijker, maar onder andere via video’s, nieuwsbrieven en een wekelijks vragenuur op Facebook houden we onze medewerkers betrokken bij het bedrijf, zegt Miranda van Beek, manager HRM.

 

 

Video: praktijkvoorbeeld Bloembollenkwekerij Dogterom

‘In de zomer komen 140 buitenlandse medewerkers ons op het bedrijf versterken. Hoe pak je dit aan in deze spannende tijd? Vooraf hebben wij goed geïnformeerd bij de Werkgeverslijn en bij de gemeente. Aan de hand hiervan hebben we diverse coronamaatregelen genomen, zodat werknemer en werkgever zo veilig mogelijk te werk konden gaan,’ aldus Dogterom. Benieuwd naar hoe hij dit aan heeft gepakt? Bekijk dan de video.

Persconferenties en coronaregels in Pools en Engels beschikbaar

Coronaprotocol en Stigas posters in andere talen

De verscherpte coronaregels gelden uiteraard ook voor de internationale werknemers die op uw bedrijf aan het werk zijn. De overheid komt met voorlichting in andere talen, om ook hen op de hoogte te brengen. De voorlichting in andere talen kunt u downloaden via de volgende link. Op de site van Rijksoverheid staan posters over bijvoorbeeld het gebruik van mondkapjes, maar ook een nagesynchroniseerde versie van de recente persconferentie in vele talen. De informatie is beschikbaar in onder meer Engels en Pools.

Stigas heeft een coronaprotocol speciaal voor de agrarische sector gepubliceerd in het Pools en Roemeens zodat u deze ook met werknemers kunt delen.