Corona-crisis werkt ook door in de subsidieverstrekking door Colland

Corona-crisis werkt ook door in de subsidieverstrekking door Colland
22 april 2020 Maartje Jager

Werkgevers en werknemers ervaren problemen bij de subsidie-aanvragen bij Colland. De oorzaken komen voort uit problemen rondom de coronacrisis. Scholen zijn dicht en bedrijven hebben het erg druk. Daardoor kunnen documenten niet op tijd worden aangeleverd. Daarnaast worden cursussen opgeschort, verplaatst of digitaal voortgezet. Deze omstandigheden vragen tijdelijk om een andere handelswijze van de Klantenservice. Via dit bericht informeren wij u hierover.

Aanvragen subsidie: verruimen aanlevertermijn en coulance bij bijzondere omstandigheden
Bedrijven hebben meer moeite om op tijd de benodigde documenten (vaak facturen) aan te leveren. Dit komt omdat scholen dicht zijn, bedrijven erg druk zijn of zieke mensen hebben. Daardoor worden facturen en certificaten door scholen vertraagd aangeleverd. Daarom gaat de Klantenservice als volgt te werk. Het tijdvak voor het aanleveren van documenten tijdelijk verruimd tot twee maanden na de heropening van de scholen. De exacte datum zal worden vastgesteld naar aanleiding van de persconferentie van de minister. Dit geldt voor alle regelingen waarbij een school betrokken is.

Daarnaast wordt er, als bedrijven te laat zijn met het aanleveren van de documenten, per geval gekeken naar de oorzaak . Als het bedrijf door de gevolgen van corona niet in staat is geweest om de documenten tijdig aan te leveren, dan zal hier coulance worden verleend op de termijn. Dit geldt voor alle regelingen.

Valt bedrijf in een steekproef? Aantonen aanwezigheid tijdelijk niet nodig
Bedrijven die in de steekproef vallen, moeten aantonen dat de cursus volledig is afgerond en dat alle cursisten op alle cursusdagen aanwezig zijn geweest. Dit gebeurt met een presentielijst of diploma. Scholen schorten op dit moment veel cursussen op of verplaatsen ze. Wanneer de cursus dan wel gaat plaatsvinden is onduidelijk. Het bedrijf kan dan geen presentielijst of diploma aanleveren. Veel bedrijven hebben al wel de factuur voldaan, maar ontvangen hierdoor geen subsidie. Voor bedrijven die niet in de steekproef vallen, is dit geen probleem. Deze bedrijven hoeven niet aan te tonen dat de medewerkers alle cursusdagen daadwerkelijk aanwezig zijn geweest. Voor de declaraties die in de steekproef vallen (cursusgroepenregeling), is tijdelijk geen presentielijst of een diploma vereist. De Klantenservice betaalt de declaratie als aan de overige voorwaarden van de steekproef is voldaan. Dit geldt voor cursussen die zijn gestart vóór 15 maart 2020 (de datum dat de scholen zijn gesloten).

Online cursussen ook akkoord
Veel cursussen worden ook online voortgezet, bijvoorbeeld door E-learning. De Klantenservice kan dit echter niet altijd controleren, omdat dit niet altijd wordt aangegeven op de factuur. De Klantenservice zal deze declaraties goedkeuren en uitbetalen als ze aan alle voorwaarden voldoen. Er wordt niet actief door de Klantenservice opgevraagd of de cursus digitaal is voorgezet. Dit geldt voor alle regelingen waar er sprake is van cursussen of opleidingen.

Bron: Colland Arbeidsmarkt

0 Reacties

Laat een reactie achter