Concrete afspraken over verbetering arbeidsmarkt brug te ver

Concrete afspraken over verbetering arbeidsmarkt brug te ver
5 september 2017 Maartje Jager

Laatste update: 21 september 2017, 12:04

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn teleurgesteld dat het na veertien maanden van overleg in de SER niet is gelukt om met de vakbonden tot concrete afspraken te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Inzet van de ondernemersorganisaties was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

De ondernemersorganisaties hebben in de SER concrete voorstellen gedaan om de acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid. De hoge risico’s en lasten maken met name kleinere bedrijven nu kopschuw om mensen voor onbepaalde tijd aan zich te binden. Het is ook in het belang van werknemers om dat aan te pakken.

Misstanden met ‘flex’ moeten worden bestreden, vinden de werkgevers, maar flexibele arbeidsrelaties zijn niet meer weg te denken. Dat geldt eveneens voor zzp-ers. De ondernemersorganisaties willen duidelijkheid voor zzp-ers en hun opdrachtgevers, maar geen maatregelen die hen het leven zuur maken. Zij hebben in de SER voorstellen gedaan voor een vervanging van de wet DBA en een regeling voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland benadrukken dat voor de arbeidsmarkt van nu meer nodig is dan alleen reparatie van bestaande wetgeving. De organisaties hadden met de bonden graag afspraken gemaakt over een vernieuwende aanpak van vraagstukken zoals een leven lang ontwikkelen, de tekorten aan technisch opgeleiden en de werkkansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze vraagstukken vragen om een gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners.

De ondernemersorganisaties hopen – na ommekomst van de voorstellen van een nieuw kabinet – alsnog tot een constructieve dialoog te komen voor de daadwerkelijke vormgeving en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren.

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland: “Het is jammer dat na lang onderhandelen er geen oplossingen gevonden zijn die de problemen op de arbeidsmarkt van nu aanpakken en deze toekomstbestendig maakt voor de uitdagingen op langere termijn. Werkgevers in de land- en tuinbouw hebben grote behoefte aan de aanpak van de risico’s en lasten op arbeid, zodat meer werknemers in eigen dienst genomen kunnen worden. Ondanks de groeiende economie blijft het van groot belang voor sociale partners en Kabinet om de uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.”

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Deze uitkomst is heel betreurenswaardig. Op korte termijn liggen er knelpunten die echt opgelost moeten worden om ondernemers weer in staat te stellen mensen aan te nemen. Op de lange termijn moeten we er voor zorgen dat mensen goed geëquipeerd zijn om de veranderingen in de arbeidsmarkt van de 21e eeuw op te vangen. Die uitdagingen blijven er liggen. Het zou goed zijn om deze samen op te pakken, samen ook met het nieuwe kabinet.”

Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland: “De wensen van MKB-Nederland voor aanpassing van de loondoorbetaling bij ziekte en de WWZ bleken door het verbinden van tal van thema’s zoals zzp, driehoeksrelaties, flex en aanbesteden te zeer onderwerp van uitruil, waardoor van een oplossingsgerichte aanpak onvoldoende sprake was. Deze uitkomst is slecht voor zowel werkgevers als werknemers. Ook wij willen ons inzetten om excessen met flex weg te nemen en vaste dienstverbanden te stimuleren, maar dat moet ons dan wel mogelijk worden gemaakt.”

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter