Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
14 april 2020 Maartje Jager

Werkgevers kunnen sinds 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding van werknemers die minimaal twee jaar ziek zijn geweest en waarvan het dienstverband is beëindigd.
Als werkgever bent u verplicht om het loon van uw zieke werknemer door te betalen. De hoogte van de doorbetaling verschilt per periode en is geregeld in de cao. Na twee jaar ziekte kan het dienstverband met werknemer worden beëindigd indien er geen mogelijkheden zijn om terug te keren in het eigen werk of ander passend werk binnen het bedrijf. Bij de beëindiging van het dienstverband dient u transitievergoeding te betalen aan de werknemer.

Opeenstapeling van kosten
Vanaf 1 april 2020 kunt u voor deze betaalde transitievergoeding compensatie aanvragen bij UWV. De overheid wil hiermee een opeenstapeling van kosten voor werkgevers voorkomen. Naast de transitievergoeding is er immers al twee jaar loon doorbetaald en zijn kosten gemaakt voor de re-integratie van de zieke werknemer. De compensatie geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015.

Voorwaarden voor compensatie 
Om gebruik te kunnen maken van de compensatieregeling dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de reden voor ontslag de langdurige ziekte van werknemer zijn. Daarnaast dient de medewerker wettelijk recht te hebben (gehad) op transitievergoeding en dient de vergoeding aantoonbaar aan werknemer te zijn betaald. Indien u een hogere transitievergoeding heeft betaald dan wettelijk is vastgesteld, dan krijgt u alleen compensatie voor het wettelijke deel.

Compensatie aanvragen
Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen bij UWV. Hierbij zijn de volgende documenten nodig:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst van de ontslagen werknemer;
  • document waaruit de beëindiging van het dienstverband blijkt zoals een ontslagvergunning van UWV of een getekende beëindigingsovereenkomst;
  • verklaring van de werkgever waarin staat dat de werknemer ziek was op het moment dat het contract eindigde, in welke periode de werknemer ziek was en welke bedrijfsarts de ziekte van de werknemer heeft vastgesteld;
  • beschikking van UWV over de aanvraag van een WIA of ZW uitkering;
  • gebruikte gegevens voor de berekening van de transitievergoeding en de salarisgegevens van de twee ziektejaren;
  • bewijs dat de transitievergoeding aan werknemer is betaald (bankafschrift);

UWV kan om aanvullende informatie vragen.

Slapende dienstverbanden
Als werkgever doet u er goed aan om na te gaan of uw bedrijf nog slapende dienstverbanden kent. Hiervan is sprake bij werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, niet meer bij u werken, maar niet zijn ontslagen. De Hoge Raad heeft in november 2019 bepaald dat werknemers met een slapend dienstverband die verzoeken om uitbetaling van de transitievergoeding hier recht op hebben. Voor deze werknemers dient ook een ontslagvergunning bij UWV te worden aangevraagd of een beëindigingsovereenkomst te worden afgesloten.

Meer informatie vindt u op de website van UWV.

 

 

0 Reacties

Laat een reactie achter