Communicatie met werknemers

Laatste update: 16 oktober 2019, 11:58

Het thema van deze maand is communicatie met uw werknemers. Op deze themapagina staat informatie over hoe u moeilijke situaties met werknemers bespreekbaar kunt maken, kunt u ontdekken wat uw stijl van leidinggeven is en doen we enkele praktische handreikingen als er een taalbarrière is.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

Communicatie met werknemers

Als ondernemer bent u zomaar werkgever en van liefhebber ineens leidinggevende.  Misschien van een enkeling in vaste dienst die elke dag met u aan de keukentafel zit, of van tientallen seizoenarbeiders. Hoe voert u moeilijke gesprekken?

Prettig samenwerken en het werk gedaan krijgen, daar gaat het om. Maar dat doe je wel samen. Communicatie speelt hierin de cruciale rol. Uw manier van leidinggeven, heldere instructies, maar ook verbinding zoeken. Een ondernemer zei eens: “Tijdens ieder functioneringsgesprek vraag ik mijn werknemers wat ze anders zouden doen als zij de baas zouden zijn. Dat levert mij de beste inzichten.” Ook dat is communicatie met werknemers: er zelf wat van opsteken.

Hoe breng je een kritische boodschap: het BADSOC-model

Het BADSOC-model in een praktijkcasus

In gesprek gaan met je personeel. Dit onderwerp kwam ter sprake tijdens de webinar ‘Leidinggeven als een baas’. Deze webinar was onderdeel van de online cursus ‘Help, ik ben werkgever’, welke in november 2017 is gehouden. Tijdens de webinar was Bert Overbeek te gast. Hij gaf werkgevers praktische tips om in gesprek te gaan met hun werknemers.

Column Marieke Dekkers: Communiceren met uw buitenlandse werknemers

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de agrarische sector. We zien dat het moeilijk is om geschikte seizoenarbeiders te vinden, zeker wat betreft de Poolse arbeidsmigranten. Hierdoor ontstaat een toenemende diversiteit in nationaliteiten op het bedrijf. We signaleren vooral een sterke toename van het aantal Roemenen en Bulgaren. Met al die verschillende nationaliteiten is goede communicatie onmisbaar in uw bedrijf. Lees de hele column hier. 

Taalbarrière

Communicatie met werknemers is nog lastiger wanneer er sprake is van een taalbarrière. LTO Arbeidskracht biedt meerdere cursussen aan die u hierbij kunnen helpen. Denk aan een cursus ‘leidinggeven aan Poolse medewerkers’ en ‘Effectief instrueren op de werkvloer in het Pools’. Bekijk hun cursusaanbod hier. De Werkgeverslijn heeft ook modelarbeidsovereenkomsten in verschillende talen en een model volmacht en een aanzegbrief in verschillende talen beschikbaar.

‘De aard van het beestje’

De sleutel tot een prettige manier van werken met uw werknemers ligt bij u zelf. Het is interessant om na te denken over de manier waarop u leiding geeft aan uw bedrijf en werknemers. Het is namelijk van invloed op de sfeer, de manier waarop ze reageren, de mate waarin ze toegewijd en trouw zijn en de mate waarin je open en eerlijk tegen elkaar kan en durft te zijn.

We selecteerden een aantal korte testjes die u helpen aan een klein beetje inzicht. Er zijn enorm veel verschillende tests op dit gebied, dus zie het vooral als een eerste kennismaking.

Leiderschapsstijlen

Met behulp van een leiderschapsstijlentest kunt u uw persoonlijke stijl van management en leiderschap bepalen. Hebt u een overtuigende leiderschapsstijl? Of brengt u vooral mensen samen en consulteert u eerst alle betrokkenen? Of zegt u heel direct wat er gedaan moet worden?

Uw stijl van leidinggeven heeft direct effect op hoe mensen hun taken oppakken en daarmee dus ook wat u als leidinggevende of manager bereikt. Door deze test te doen, leert u welke managementstijl uw voorkeur heeft en wat de mogelijke voor- en nadelen ervan kunnen zijn.

Persoonlijkheid

Deze persoonlijkheidstest meet aan de hand van meer dan 25 vragen of u over een sterke, gebalanceerde of soms wat twijfelende persoonlijkheid beschikt.

Deze test is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de Zwitserse psychiater Carl Jung. Dit model is in de psychologie een populair model en wordt vaak gebruikt om persoonlijkheidsvragenlijsten te maken. Jung gaat er vanuit dat mensen voorkeuren hebben op vier gebieden: energievoorkeuren, aandachtsvoorkeuren, beslissingsvoorkeuren en levensvoorkeuren. En noemt er de voordelen bij en de mogelijke valkuilen.